Tidligere udkast og skitser:

- 2007 December. Væk din slumrende indre hulebygger! Modulbyggeprojekt ATYPIA 2

- 2001 April. Autonom pionerprojekt. Gaderummets COB-byggeri med Dorte La Cour

- 2004. Jord, natur og kultur. Social natur til belastede unge v/ gartnet Tom Granlyn. Nu i farvescanning

De 13 tomter www.gaderummet.dk/de 13 tomter ............................................Bo-by ved Knippels Bro efterår 2001. COB-byggeri Gaderummet

Udkast til flere veje for samfundsdannelse

En rullende by, en tomternes landsby

Ideen er at opbygge og udvikle en rullende landsby, der i sin grundstruktur er fremtidssikret økologisk og energimæssigt. Ideen realiseres ved at indrette en række tomter, eller tomme bygninger, til åbne enheder for kreativ livsudfoldelse – et vandrende byggeri, gennem en vifte af tidsbegrænsede lokaliteter, til forskningsmæssige fristeder, for løsning af sociale og menneskelige problemer, som ellers ikke finder sted.

Tomter findes ved at entrere med virksomheder og kommuner, om lån, vedligeholdelse eller leje af grund eller bygning i den periode, hvor den ikke anvendes. Når en tomt inddrages, flyttes arbejdet til en anden allerede erhvervet tomt.

En samarbejdsstruktur mellem ressourcestærke og udstødte, hjemløse

Ideen tænkes realiseret som en samarbejdsstruktur mellem

- universitetsstuderende, faglærere, sociale iværksættere, og

- mennesker i samfundet som mistrives, mennesker med særlige ideer, og som ved at indgå, kan etablere livsgrundlag, der er et anliggende for det fremtidige.

Projektet organiseres som et åbent projekt. Det betyder som grundlag, at arbejde med det ressourcefattige og udstødte.   

En tomt

En tomt kan være en bygning, eller bestå af skurvogne, containere og flytbar selvbyg, indeholdende beboelsesvogne, fællesvogne, arbejdsvogne, samt køkken & sanitet.

Umiddelbare funktioner er:

- en teknisk, faglig og kreativ streg omkring indretning og opbygning

- en social, human streng omkring etableringen af det selvforvaltende perspektiv

- en Gaderums-streng med psykologisk, social, kropslig og filosofisk rådgivning og behandling

Tomterne skal samlet realisere en organisk og bæredygtig struktur, og de enkelte tomter så meget af strukturen, at de har autonomi. Afhængig af selve tomten, kan by- og køkkenhaver og anden produktion indrettes.

Omgivelserne til en tomt

En indrettet tomt skal ikke kun forstås som en afgrænset lokaliserbar enhed, der er til for den rullende landsby, men samtidig som en arbejdende organisme i forhold til tomtens lokalområde, hvis udækkede behov og konflikter er en relateret opgave for tomtens fremadrettede virke, Det kan være alle arter af problemer, tekniske, sociale eller psykologiske, fx. forureningsproblemer i et område, eller opsamling af børn og unge, der smides ud af skole eller læreplads, eller står på venteliste til udefineret tredje.

Aftaler om brug af tomter afhænger af den eller de, der spørger, og vil blive afgjort på vurdering af problemer ift. naboer for tomten, men nok mest afgørende på, om en ejer af en tomt kan forvente at tomten ryddes, når ejeren siger til.

Forankring, økonomi, projektgruppe

Inddragelse af store virksomheder, erhvervslivets hovedorganisationer, fagforeninger og deres hovedorganisationer mhp. at finde og etablere tomterne, eventuel at kunne låne/leje gammelt udslidt materiel at kunne starte med.  

Der vil være brug for en daglig arbejdsgruppe, i og på tværs af tomterne, en slags stab, der kan etableres med udgangspunkt i Gaderummets koncept om Grundlæggende brugerstyring”. Startøkonomi kan komme fra puljer og fonde. Starten til ”de 13 tomter” må tages gennem projektudvikling, der fører til dannelse af en arbejdende projektgruppe.

Gaderummet Kalle 5.juni 2010