Klip fra side 2 i beslutningsprotokollen 2.maj 2007, ordinært møde, Socialudvalget Københavns Kommune.

Klik for hele beslutningsprotokollen.

Klik for hele sagen omkring Socialudvalget, herunder presse.

 

”Problemstilling

Der kan konstateres, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud, som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport. Gaderummet har endvidere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen som svar på Hvidovre Hospitals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod overlæge Henrik Rindom. Dette bestyrker forvaltningen i, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i stand til at etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien (se bilag 1).

 

Herudover skal der peges på de opståede kaotiske ledelsesmæssige forhold i Gaderummet, hvor Gaderummets leder reelt har tiltaget sig en enerådende magt, og hvor bestyrelsen for fonden Gaderummet er sat ud af spillet.

I betragtning af, at Gaderummet har kontakt til en gruppe af skrøbelige unge, hvoraf mange har psykiske problemer, er det efter forvaltningens vurdering ikke forsvarligt, hvad der i dag foregår i Gaderummet.

 

Det er baggrunden for, at forvaltningen hermed fremlægger en løsning, der indebærer, at Gaderummet

ophører som projekt med støtte fra Socialministeriet, og at opgaven med at yde hjælp og støtte til de

pågældende unge overtages af et nyt tilbud for samme målgruppe, organiseret i tilknytning til en af

de almennyttige organisationer, der har erfaring med målgruppen”.

 

 

Skrivelsen fra Hvidovre Hospital vedr. samarbejdet med Gaderummet, 2.marts 2007

 

Skrivelse fra Gaderummet vedr. psykiatrisk bistand fra Hvidovre Hospital, 18.april 2007

 

Kronik Påtale: Gaderummet og en psykiater, Kalle Birck-Madsen 1.oktober 2007