Papirer vedr. Statsforvaltningen i Hovedstaden www.gaderummet.dk
Gaderummet har klaget til Statsforvaltningen i Hovedstaden over Københavns Kommunes behandling af Gaderummet. Her er alle papirerne pr. 1.juli 2009. Tidligere korrespondance med Ombudsmanden 2007-08.

***
2009-07-01 Afgørelsen fra Statsforvaltningen

2009-07-01 Statsforvaltningen til Peter. Vedr. Gaderummet.pdf

Farve: Indholdspapirer fra Gaderummet stas......fra forvaltningen -------->

Yderlige fremsendt til klagen vedr. "Skøn under regel;, Notatpligt i medfør af offentlighedsloven § 6; Aktindsigt i notater, forvaltningsloven § 11; Pligt til klagevejledning, forvaltningslovens § 25":
2009-02-21 Gaderummet ved Kalle. Fire relevante forhold, samt genfremsendelse af Kallebrev fra 6.11.08 til Socialforvaltningen svar af 25.9.08. Underskrevet.pdf

----------------------------------------
2009-02-19 Genfremsendelse. Peter Mosegaard, til Statsforvaltningen
.pdf
----------------------------------------

Andet brev Peter. Svar på første brev fra Socialforvaltningen 2009-01-18 Svar til Statsforvaltningen af 24.11.2008. Peter Mosegaard. Underskrevet.pdf

Andet brev Maya. Svar på første brev fra Socialforvaltningen 2009-01-18 Gaderummet Maya Thisted Svar på udtalelsen fra Socialforvaltningen af 24 11 2008.pdf

 

2008-11-26 Statsforvaltningen. Følgebrev vedr. svar af 24. og 25.11.2008 fra Kbhs Kommune.pdf
Genfremsendelse af 1.ste svar til Kalle.........2008-11-25 Kbhs Kommune til Statsforvaltningen. Svar til Kalle Birck-Madsen 1.7.08.pdf
Første svar fra kommunen til Peter...............2008-11-24 Kbhs Kommune til Peter Mosegaard. Vedr. klage 19.6.08 til forvaltningen.pdf
Første svar fra kommunen til Maya ..............2008-11-24 Kbhs Kommune til Maya Thisted. Vedr. klage 5.10.08 til Statsforvaltningen.pdf.

-----------
Andet brev Kalle. Svar på første brev fra Socialforvaltningen
2008-11-10 Kalle, til Statsforvaltningen. Svar på forvaltningens brev af 25.ept.08.pdf
2008-11-10 Notat. Gaderummet om svar fra Socialforvaltningen af 25.september 2008.pdf
2008-11-10 Bilag til Statsforvaltningen fra Kalle til svar på forvaltningens brev af 25.sept.08.pdf
----------

Første klage fra Maya 2008-10-06 Mays Thisted. Klage til Statsforvaltningen.pdf ........Underskrevet ...........2008-10-06 Maya Thisted. Bilag til klage.pdf

2008-10-02 Statsforvaltningen til Kalle. Vedr. tilbagemelding fra Kbhs Kommunen ved brev af 25.sept 2008.pdf

2008-09-30 Statsforvaltningen vedr. brev til Kbhs Kommunen.pdf (Kommunen har smidt Peters klage væk)

 

Første svar fra Københavns Kommune til Kalle : 2008-09-25 Kbhs Kommune Soc.forv, til Statsforvaltningen, indgået d.29.okt 08.pdf

2008-09-22 Statsforvaltningen Hovedstaden. Orientering Peter Mosegaard om rykker til kommunen.pdf

2008-09-22 Statsforvaltningen Hovedstaden. Orienering Kalle Birck-Madsen om rykker til kommunen.pdf

2008-08-20 Statsforvaltningen til Peter. Modtagelse af klage.pdf

2008-07-30 Statsforvaltningen til Kalle. Bekræftelse for modtagelse af klage fra Kalle - modtaget 4. august .pdf

Første klage fra Kalle 2008-07-01 Kalle. Klage over Københavns Kommune . Hvem er de vanrøgtede psykisk syge. Underskrevet.pdf

2008-06-23 Statsforvaltningen til Gaderummet- orientering om sagen.pdf

2008-06-20 Statsforvaltningen. Modtagelse af klage.pdf

2008-06-19 Pressemeddelelse. Socialborgmester meldes til Statsforvaltningen for omfattende svigt og lovbrud.pdf

Første klage fra Peter 2008-06-19 Peter. Klage til Statsforvaltningen, Hovedstaden, Tilsynet.pdf .........Underskrevet .......... Bilag til klage

Det nye----------------------------------Det nye to

Det kan ikke leves at klage, men her er samme sag, i andet snit, som klage til Ombudsmanden, påbegyndt d.29.maj 2007, og afsluttet uden afgørelse, "Må henlægge sagen", d.22.april 2008