Politikerne har svigtet!

-       Embedsmændene er medskyldige!

 

Når en kommunes selvudtryk er falsk, så godter fascismen sig, den næres af lig – og afmagten vokser frem. De næste generationer præges til krig.

 

Københavns Kommune har en skyld i sin magistrat, i sin forvaltning, for at Ungdomshuset blev solgt på uhæderlige betingelser. Magistraten har – siden Overborgmester Erik Weidekamp kom og overgav huset i 1982 til brugerne – forvaltet huset i kommunen, og vidst at et salg vil stride mod alle aftaler.

 

Magistraten/embedsstanden fungerer så at sige som fælles-forvalter af kommunens sjæl. Forvaltningens langsigtede hukommelse, administrationsevne og dens mulighed for gensvar på konflikter og udviklingsopgaver, alt dette er til for at komme alle borgere til gode på lang sigt. Alle borgere!! Men i flere årtier åbenlyst ikke unge, der bryder sig om Ungeren!

 

Så når embedsmændene undlod at klæde det politiske niveau på til den retmæssige handlen, såvel moralsk som etisk, hvor ”en givet gave er en givet gave”, så blev man aktivt medskyldig.

Det er på høje tid at få kastet lys over disse gamle nomenklatur-interesser, i kommunen som andre steder, styret af snæversyn mod de anderledes og de fattige, som generationer af unge i kommunen har lidt under, både før og efter Ungdomshusets fødsel.

 

Grib ind, kære kommune og borgere! Grib freden, mod krigen.

Skiltebæreren kan være fra Gaderummet

 eller andre steder