Københavns Kommune

Tilsynsenheden

Bernstorffsgade 17, 4. sal

København K

 

 

 

 

 

 

2006-12-07

 

Følgebrev vedr. tilbagemelding på tilsynsrapport.

 

Vi skal hermed fremsende Gaderummet-Regnbuens bemærkninger på det nyligt tilsendte udkast til Tilsynsrapport.

 

Vedlagt:

 

1.     Kommentar til Tilsynsrapport: Sagsnummer 319632, Dokument nr. 191047. forfattet af Bestyrelsesformand for Gaderummet-Regnbuen, mag. art. Ole Henriksen

2.     Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejderperspektiv, forfattet af den samlede medarbejdergruppe.

3.      Gaderummets tilsyn, Tilsynsrapport af 8. november 2006, omhandlende tilsyn 2. juni 2006 og 15. august 2006, forfattet af Daglig Leder af Gaderummet-Regnbuen, cand. psych. Kalle Birck-Madsen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole Henriksen