Slutdokument 28.februar 2007. Generalforsamlingsudtalelse. Fra Paladsfuser til Gaderummet Befriet Område

 

Akter pr.5.februar 2007

Konturerne til en grundlæggende intimideringsproces

 

 

5. 2007-01-30. Dubletter af vigtige beslutningspapirer

4. 2007-01-28. Fællesudtalelse i Gaderummet, og referat af mødet.

3. 2007-01-28 til 2007-01-13. Diverse korrespondance op til bestyrelsesmøderne, inklusiv mistillidsvotum fra medarbejderne til bestyrelsesformanden.

2. 2007-01-13. Meddelelse af karantæne.

1. 2007-01-22. Indkaldelse til bestyrelsesmøder d.28.januar 2007

 

2007-01-21 Ole Henriksen Brev til huset.pdf

2007-01-22 Medarbejdergruppen til Bestyrelsen. Mistillisvotum til Ole Henriksen.pdf

 

Pr.d.31.januar 2007 er det allerede blevet klart, at der er flere mudderlag nedenunder. Når papirerne kommer frem, kommer de ligeledes ind her. 

 

*****

Laue lyver - får han hjælp? Dokumenter om revision 2.marts 2007

Mail fra Laue ttil Socilminister Eva Kjær Hansen - "En advarsel, kære" - dukket op 26.september 2007 ifm. aktindsigt

 

Fra Gaderummets brækspand: "Det tredje Gaderum", marts 2007


Junikredsen 2008: Fakta og fup

En hade-historie 31.maj 1995-4.maj 2007

 

Om Investorforeningen af 22.2.1995


*****

Pressemeddelelse: Efter stormen kom afklarende ro

5.februar 2007

*

Kære Jens Aabroe Nielsen

Socialforvaltningen

MR-Voksne

 

Kopi til:

- Socialborgmester Mikkel Warming;

- Kontoret for Tilsyn, Kvalitet og Service i enkeltsager

 

 

Nedenstående udtalelse ”Efter stormen kom afklarende ro” med status af pressemeddelelse, fremsendes hermed i forbindelse med tilbagemelding til Kontoret for Tilsyn, Kvalitet og Service i enkeltsager. Den præciserer vores standpunkt i forhold til det forefundne arbejde, bestyrelsesformanden og kommunen.

 

Det passerede i huset har været voldsomt krænkende. Ét er bestyrelsesformandens handlinger overfor huset og kommunen i den aktuelle situation siden medio december 2006, et andet er en opdukkende sag ved domstolene, der sætter det hele i relief på en yderligere belastende måde.

 

Det er vigtigt for Gaderummet at få samlet sit bagland op, herunder kontakten og plejen til husets store netværk af naturalia-givere og fondsstøtter. Stedet er båret af tillid til at ting forvaltes godt.

 

 

Med venlig hilsen

Kalle Birck-Madsen

5.februar 2007