NYHEDSBREV Gaderummet Februar 2010

Netudgave: http://gaderummet.dk/a%202010/Nyhedsbrev%20Gaderummet%20Februar%202010.htm

I får denne mail, for at fortælle at vi stadig er i live. Vi har været meget flittige, men har ikke været særlig heldige. Vi fik i 2009 afslag på alle vores ansøgninger, men prøver igen. Og samtidig har vi prøvet at gennemtænke vores praksis på ny. Det er der kommet en del materiale ud af. Har du kommentarer, eller ønsker du ikke flere mail fra os, så et ”stop”, på info@gaderummet.dk.

 

Autonom Infoservice har bearbejdet forskellige tekster fra Gaderummet til et interview, der giver en sammenhængende beskrivelse af Gaderummet. Bagerst i teksten fra Autonom Infoservice er der en debatspalte, som venter på din kommentar. Her: http://www.autonominfoservice.net/2010/01/17/gaderummet-historien-om-et-selvforvaltet-projekt/

 

Autonom Inforservice banner

GADERUMMET – Historien om et selvforvaltet projekt

Et INTERVIEW med tre aktivister fra Gaderummet

17. januar 2010. Gaderummet var et selvforvaltet, social-psykologisk fristed for gadebørn/ unge. I flere år forsøgte kommunale politikere og repræsentanter fra den etablerede psykiatri at tilpasse dette projekt til de gængse normer. Striden endte med, at Gaderummets beboere blev smidt ud af deres lokaler ved hjælp af politiet. Det skete for et års tid siden.

I et interview med autonom info-service fortæller Kalle, Peter og Tina, om projektets historie, konfliktens årsager samt venstrefløjens ligegyldighed eller direkte afstandstagen overfor Gaderummet.  Fra http://www.autonominfoservice.net/

Rødder i Gaderummet

Møde om Gaderummet et år efter rydningen

I december have vi et fællesmøde i Støberiet, Blågaards Plads, hvor Gaderummet som paradoks var oppe og vende, se også ”Gaderummet 1 år 3.december 2009”, film 30 min v/ Paul Englar på www.TVGaderummet.info.

 

Brev til Overborgmester Frank Jensen

Af andre initiativer, har vi skrevet til Overborgmester Frank Jensen, med kopi til Særlig rådgiver Per Larsen, og Preben Brandt fra Projekt Udenfor.

2010-01-17 Gaderummet Til over borgmester Frank Jensen. Giv os Gaderummet tilbage …

 

 

Baggrundsartikel til Autonomikollektivet:
Kategorier i Gaderummets socialpsykologiske praksis 1979-2009

- Et historiske tilbageblik på Gaderummet som en brugerstyret psykosocial enhed

 

Venstrefløjen 1993 ->

 

Følgende afsnit har direkte reference til ”venstrefløjen”, men håb om at det giver stof og materiale til at tænke videre på nyt for psykologien, og blande sig i historieskrivningen.

·        1993 Rådgivningsgruppen Regnbuen som terrorristrede

·        1994 Regnbuen i Solidaritetshuset, og ”Socialt ArbejdsKollektiv” kommer til

·        1995 Boykotten af Regnbuen

·        2003 Samarbejde med Socialudvalget i Københavns Kommune: ”I skal have en psykiatrisk konsulent”

·        Socialudvalget og Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

·        Venstrefløjen – og alligevel kun en afsubjektiverende socialpædagogik

·        Socialpædagogiske og socialpsykiatriske teorier uden ”sager”, de virker igennem

·        Højrefløjen
2007 juni – 2008 november. Denne periode fortjener den største granskning

 

En kammerat til Karl Marx, taler et sted om en ny slægt, en æt, der ”er opvokset under nye, frie samfundsforhold”, og som ”vil være i stand til at kaste hele den lurvede stat fra sig”. Hvorfor er det ikke denne - og dette - vi allerede plejer mellem alle vores hænder?

Mere

Andre nye initiativer kan ses på Nyhedsside Gaderummet og på TVGaderummet

Vil du eller vil du ikke!

For de, der måtte slås med vægten, og bruger professionel hjælp, er der et fremragende psykologisk speciale, der må vække til eftertanke. Det fik også topkarakter. "Vil du eller vil du ikke"

 

Til visitation Patient: ”I could kill for a good cup of coffee right now”. Doctor: “The Patient has Latte Homicidal Tendencies. Også nyt med et Bachelor-essay fra antropologi, der omhandler ”visitationens” rolle i psykiatrisk arbejde, og dennes implicitte modstilling til brugerindflydelse. ”Visitationens totale karakter. En undersøgelse af selvbestemmelse og brugerinddragelse i psykiatrien”, Tina Rye. Visitation er det modsatte af Gaderummets ”åbne dør”.

Klaus HolzkampsGrundlegung” på dansk

En særlig nyhed – som selv om den ikke er helt færdig, hvilket er mærket med gråt – ligger i følgende link til en dansk oversættelse af Klaus Holzkamps psykologiske hovedværk: ”Grundlegung der Psychologie”, Campus 1983 (PDF 600 sider), her ”Grundlegung der Psychologi på dansk”, Campus 1983 (HTM-udgave). Flere tekster af Holzkamp og om Kritisk Psykologi, her Hoved Kritisk Psykologi.

En gammel problemstilling, der fik civilt navn i år 2000-2009: Stalking

2010-01-24 Historien om en afsløret agent – og én i vente

 

En møntØkonomi.  Vi er helt i bund økonomisk, så husk os hvis muligt med en mønt på Arbejdernes Landsbank Reg.5361; konto. 0000415718. Tak for hjælpen hidtil, det har været uundværligt for os, og det har nyttet.  www.gaderummet.dk info@gaderummet.dk Tlf.3581 5555

 

 

 

Hilsen Nordvest Sakset fra en mail til Gaderummet: "Vi gjorde det næsten gratis..." med nedenstående henvisning: :

Han er Danmarks dyreste kriminelle BT 19.januar 2010
af bt-nkp

De fylder mig med piller og følger mig, selv når jeg går på toilettet. Jeg holder det ikke ud længere. Jeg kan mærke, jeg får det dårligere og dårligere, og en dag ender det helt galt. Klaus Dimke Rasmussen fra Aalborg har været efterlyst af politiet adskillige gange i det forgangne år. Igen og igen er den psykisk syge kriminelle, der ikke er egnet til fængselsstraf, stukket af fra et projekt, han er blevet dømt til anbringelse i, efter at han i forbindelse med et røveri i september 2008 fik en behandlingsdom.