Spørgsmål til interviewet om Gaderummets socialpsykologiske grundlag, erfaringer og klapjagten mod projektet


1. autonom.infoservice: - Hvordan kan det være, at en alliance bestående af repræsentanter fra den etablerede psykiatri, statsfunktionærer samt politikere med socialborgmesteren Mikkel Warming i spidsen så ihærdigt har engageret sig i at tilintetgøre Gaderummet? - Et lille selvforvaltet socialpsykologisk bokollektiv med et par hundrede tilknyttede mennesker med prekære sociale og psykiske problemer...

2. autonom.infoservice: - I tilsynsrapporten om Gaderummet udarbejdet af kommunens socialfaglige tilsyn konstateres følgende: ”Det er Gaderummets opfattelse, at det har hjulpet nogle af de unge at være uden medicin ...” Udtalelsen bruges til at pålægge Gaderummet ikke at snakke medicin med dets brugere, før de har snakket med en psykiater. Hvordan har I taklet dette absurde påbud, som tydeligvis sigter på at fastslå den etablerede psykiatris behandlingsmonopol?

3. autonom.infoservice: - Gaderummets udgangspunkt og inspiration stammer bl.a. fra det venstreradikale anti-psykiatriske patientkollektiv (Sozialistisches Patienten Kollektiv) i Heidelberg i 1970`erne. Det tager udgangspunkt i, at den psykisk syge er et produkt af samfundets socialpsykologiske tvangsnormer, som kun afhjælpes med alternative ikke-hierarkiske socialiseringsprocesser (1). Altså en radikal afvisning af at det såkaldte psykisk syge menneske kan gøres ”rask” (= gnidningsløst tilpasset) igen ved at blive medicineret med psykofarmaka. Hvordan svarer dette ”anti-psykiatri-koncept” til Gaderummets overordnede socialpsykologiske praksis?

4. autonom.infoservice: - Politikerne har prøvet at splitte Gaderummet indefra ved at identificere problemerne med dig personligt. Denne ledelsesskift-strategi er som bekendt ikke lykkedes, men på trods af jeres sammenhold er I ved hjælp af politiet blevet smidt ud fra jeres ståsted. Hvorfor kom det overhovedet så vidt? Hvorfor har venstrefløjsoffentligheden stort set været fraværende i forsvaret af Gaderummet, når den var så præsent i forbindelse med Ungdomshuset? (En støtte som i det mindste har bidraget til, at der blev etableret det nye ungdomshus på Dortheavej).

5. autonom.infoservice: Hvordan er Gaderummets aktuelle situation nu – og hvordan skal det gå videre?

6. autonom.infoservice: Hvordan kan sympatisører støtte Gaderummet ud fra de forandrede betingelser?

* Det ville være fint, hvis du kunne lave en ultrakort stikordsagtig gennemgang af Gaderummets vigtigste etaper, som vi så kan sætte i en fodnote.

 

4.november 2009

Bedste hilsener Alfred og venner
http://www.autonominfoservice.net/