Link for NYT efter 12.april 2008

Nyhedsside for papirer i forbindelse med Socialudvalget - Link til TVGaderummet.info
Dav!


Pressemeddelelse 7.april 2008: Gaderummets svar på tiltale fra Socialudvalget: "I ligger som I har redt"

Støt Gaderummet med et lod her til den første - så vi kan fortsætte

Læge Kurt Lindekilde. Replik til "Protest mod Gaderummets lukning"

2008-03-31 Gensvar fra Pia H til Line Barfoed, EL: Hvem kan så svare?
2008-03-29 Svar fra Line Barfoed, Enhedslisten Folketinget, på brev fra Pia Qu Hyrland


NY  STØT GADERUMMET MED DIN UNDERSKRIFT ........................................................................................... Beitrage in

Svar til Gaderummet fra politidirektør Hanne Bech Hansen 27.marts 2008
.......................................................................................................................................................................................... Presse 25.marts 2008, Berlingske: Kamp om hjemløses opholdssted
Brev til politidirektør Hanne Bech Hansen. 9.marts 2008


2008-03-24 En sygehistorie. Om Mikkel Warmings forhold til facts.


2008-03-19 Informationsmøde, oplæg v/ Alina, video (19min)

2008-03-17 Sakset fra Verdens vigtigste blog


2008-03-11 Brev til Per Clausen, Folketinget for Enhedslisten, samt svar

Link med Gaderummet. kristent heavy metal forum

Link: Blog.tv.dk/pia qu. Min lillebror..

Link: Billeder og historie fra Gaderummet
2008-03 Gaderummet på gaden af Pia Qu Vis album - Afspil diasshow


2008-03-06 Silent Sea Spheres (Blogg Marian)

2008-03-05 Høring. Psykiatrien historie - og nutidsbetragtninger v Marian B.Goldstein


Hus forbi Marts 2008. Politikerne pudser fogeden på Gaderummet

2008-02-26 Kære DR. Misvisende billeder og klip fra Gaderummet ifm. de "svages finanslov"

Reklame: Søndag kl. 13:15, d.1.marts, kan du chatte med Patrick, som var hjemløs i 3 år. Gå til chatten

SKUM-tv 1.marts kl.13 (14.min). Parick smidt ud fra 21 institutioner


2008-02-29 Politiken. Nul-tolerance har spillet fallit v lektor Line Lerche Mørck, medlem af Gaderummets bestyrelse

SKUM-TV Ung på gaden (3.12 min)

26.februar 2008

 
Fondssøgning. En paradigme konflikt mellem socialpsykologisk udviklingsarbejde og socialpædagogisk-medicinsk overvågning.

Se hvad vi skriver til fonde

................................................................................... Nyhedsportalen: Det kommunale overgreb

Notruf aus Kopenhagen: "Rettet Gaderummet"..... Freie Radios net: Interview Gaderummet,mp3
MindFreedom International ............................................ .Human rights for Gaderummet 2008-02-20 Socialborgmester Mikkel Warming. Svar til Adrian Gerula, bruger af Gaderummet

2008-02-19 Overborgmester Ritt Bjerregaard. Må vise sagen videre til Socialborgmester Mikkel Warming

2008-02-09 Borgerdebat. "men vi har jo tavshedspligt" 
 2008-02-06, aften: Nyhedsbetragtninger; Strømmen tages d.8.februar kl.12;      samt Doktor Klik (video 8:00 min)

Jyllands Posten. Kronik. 6.februar 2008: Sagen om den ulovlige lukning af Gaderummet

2008-02-06 Gaderummet, til Overborgmester Ritt Bjerregaard ang. Gaderummet på Nørrebro

2008-02-06 Gaderummet, brugerbrev til Anette Laigaard ang. de juridiske tvists i sagen om Gaderummet, til orientering

2008-02-06 Gaderummet, brugerbrev til Socialudvalget ang. retsstridigheder i afviklingen af Gaderummet


2008-02-06 Regional nyhed. København pudser fogeden på socialt tilbud

2008-02-05 Bruger af Gaderummet: Til Socialudvalget ang. Gaderummet og alvorlige konsekvenser for brugergruppen ift. det nye tilbud


2008-02-01 HUS FORBI. Gaderummets brugere. De skal bære os ud herfra


2008-01-23 Til Socialforvaltningen fra en bruger af Gaderummet

2008-01-20 Gaderummet til Ombudsmanden vedr. manglende identifikation af psykisk syge


TV Lorry torsag d.17.janaur 2008: Gaderummet kl. 12.10: Et pædogisk problem og kl.22.30: Det juridisk og moralske problem

2008-01-17 Indslag DR P4 om GADERUMMET. Lydfil 5 min (wma-format)

Torsdag d.17.januar:

Fra de gamle nutidige dage: Projektbeskrivelse Gaderummet december 2002, en gyser!

P4 København 17.januar kl.17.50 Bestyrelse står bag Gaderummet

Radio torsdag d.17.januar 2008: Klip fra DR P4 radioaviser kl.6.30, 7.30, 8.30 og 17.30 (video)

P4 København 17.januar kl.07.21 Politikere. Forargeligt at Gaderummet findes endnu2008-01-14 Gaderummets bestyrelse. Skrivelse til direktør Sven Bjerre

2008-01-09 Socialforvaltningen. Svar til Gaderummet på klage modtaget via ombudsmanden


2008-01-09 Information. Læserbrev fra brugere. Intet under gulvtæppet

2008-01-04 Velfærdsministeriet. Svar på brev fra Gaderummet 18.december 2007


2008-01-03 Glædelig jul og rigtigt godt nytår til alle jer i Gaderummet!

2008


Warming Tokanten og Gaderummet -
To skandaler oppe, én nede

2007-12-17 Gaderummet v kommunekoordinator til Velfærdsminister Karen Jespersen

Julehilsen fra Gaderummet

2007-12-22 Arbejderen. Mikkel Warming må gå af, v/ Poul Møller, Enhedslisten Nørrebro


2007-12-09 Gaderummets husmøde v Alina D til Socialudvalget. Ang forbedret kommunikation og strukturaendringer.pdf

Information 29.november 2007: Sindslidende ender på varmestuen........................................................................................................Warming, Tokanten og Gaderummet nr.0

Hvorfor var det nu at Gaderummet skulle lukkes? Og hvorfor vil kommunen sætte en leder ind, der indrømmer ikke at ville have de unge, men kun brokke sig over at andre ikke kan færdigbehandle dem?

2007-11-28 Socialudvalget. Beslutningsprotokol for moede onsdag d.28.11.2007.pdf

Gaderummets bestyrelse. Til Socialborgmesteren og Socialudvalget om Gaderummets ny bestyrelse d.26.november 2007

Den måske sidste mail fra Gaderummet

2007-11-21 Østre Landsret. Udskrift af dombog. Politiets ransagninger godkendes ikke. ............. Arbejderen. Ransagningerne var ulovlige, 21.november 2007..

Politiets ransagninger af 10 udvalgte steder ifm. Ungdomshusets rydning er ikke blevet godkendt af Østre landsret. Alle steder smadret politiet en masse uden grund. Trods at politiet ingenting fandt, og alle anholdte blev også blev løsladt uden noget, måtte Gaderummet i perioden efter ransagningen 4 gange svare på spørgsmål fra Socialforvaltningen om, hvorfor politiet havde været her, og hvad det store antal anholdte fremmede/udlændinge havde at gøre i Gaderummet. Det var nemt at svare på for Gaderummet, men svært at forstå for forvaltningen. Vi har søgt erstatning for dem, vi efterfølgende har kunnet finde.

2007-11-19 Genoptryk af "Økomien i Gaderummet og de faglige udfordringer"21.nov 2006, af Kalle
For et år siden barslede Socialforvaltningen med en Tilsynsrapport. Socialfagligt Tilsyn synede et meget velfungerende flittigt sted og arbejde, hvilket også fremgår af rapporten, men Tilsynet tilføjede nye krav, der betød at Gaderummet skulle ændres væk fra sit arbejds- og godkendelsesgrundlag.

Out of order. B1 forelæsning Del I, 22.10.2007 og II 19.11.2007. Marginalisering og forståelse af psykiske forstyrrelser / Kalle.

2007-11-06 Gaderummet. Til Socialudvalget. Angående vores advokats henvendelser om de juridiske tvist

2007-11-07 Brev til Mikkel Warming ang læserbrev om Gaderummet

2007-11-07 Åbent brev til Mikkel Warming - ang. udtalelser om Gaderummet og manglende dokumentation

2007-11-07 Peter Mosegaard. Kære Rikke Lauritzen, socialudvalget

VIDEO FOREDRAG CSS: Psykofarmaka i socialt perspektiv 31.oktober 2007

Marinanne Møller, Farmaceut; psykolog; Jørgen Lumbye, psykolog; Kalle Birck-Madsen, psykolog

2.14 t

2007-11-07 mail til Leslie Arentoft (V)

2007-11-07 mail til Lars Rasmussen (S) ang. læserbrev

2007-11-07 Gaderummet. Invitation til Frank hedegaard (SF), socialudvalget

2007-11-07 Åbent brev til Peter Schlüter (K) ang. udtalelser om Gaderummet i Jyllandsposten

2007-11-01 Socialforvaltningen. Gaderummet v Maya thisted angående foretræde for Socialudvalget

Gaderummet skal laves om til dét andre ikke kan.................................Jyllands Posten 29.oktober 2007. 12.000 unge på vej ud af samfundet

Socialchefernes bekymring skal være mere vidtrækkende, da de glemmer den større gruppe af unge, som end ikke figurer som kontanthjælpsøgende eller -modtagende, men som er helt udenfor, og hvor mange har været det i årevis.


2007-10-29 Socialforvaltningen. Svar på brev af 7.oktober 2007 angående konflikten mellem Københavns Kommune og Gaderummet

2007-10-29 Socialforvaltningen v Sven Bjerre. Anmodning om at I forlader Rådmandsgade 60


2007-10-26 Anmodning om klart svar inden valget fra Enhedslisten: Socialborgmester Mikkel Warming skader Enhedslisten

2007-10-25 Gaderummet. Brev til Folketingets Ombudmand

2007-10-26 Gaderummet. Angående Enhedslisten og Gaderummet

2007-10-23 Pressemeddelelse. Gaderummet politimelder advokat Laue Traberg Smidt


Out of order. B1 forelæsning om "Marginalitet og psykiske konflikter", Kalle DPU 22.oktober 2007...
.... Med tavler

Jyllands Posten 22.oktober 2007. Rygterne var ikke falske

Jyllands Posten 20.oktober 2007. Glem ikke Gaderummets sjæl

2007-10-18 Statsadvokaten til Politidirektøren i København. Vedr. Laue Traberg Smidt

Jyllands Posten 16.oktober 2007. Gaderummet - igen ved socialborgmester Mikkel Warming

2007-10-10 Pressemeddelelse Gaderummet . HVAD DER IKKE KAN FORKLARES, KAN IKKE FORSVARES
2007-10-08 Gaderummet. Invitation til samarbejde
2007-10-08 Gaderummet. Brev til forvaltningen Anette Laigaard

Debat 2007-10-06 Hamid El Mousti Statistisk oversigt over nydanskeres forhold


2007-10-02 TVGaderummet. Kommunen på besøg i Gaderummet med henblik på overtagelse, video 36 min

.

Information 2.oktober 2007. Gaderummet og en psykiater v Kalle Birck-Madsen

Jyllands Posten 2.oktober 2007. Bosted kræves lukket


2007-10-01 Politiet. Svar Gaderummet. Bedes videresendt til rette person. Rydningsaktion gennem kommunal selvtægt fra d.1.oktober 2007

2007-10-01 Advokat Bjarke Madsen til Socialforvaltningen om Gaderummet

2007-10-01 Gaderummet. Til Bellahøj Politi. Bedes videresendt til rette person. Pressemeddelelse. Rydningsaktion mod Gaderummet gennem kommunal selvtægt

2007-09-30 Pressemeddelelse. Rydningsaktion mod Gaderummet gennem kommunal selvtægt fra d.1.oktober 2007

2007-09-30 Kære Enhedslistemedlemmer. Invitation til gravøl


Jyllands Posten 1.oktober 2007. Den katastrofale lukning. Kalle.Debatindlæg


2007-09-28 Til Politiken. Kronik fra brugere af Gaderummet.Virkeligheden om Gaderummet

2007-09-28 Socialforvaltningen. Vedr. brugsretten til Rådmandsgade 60 og forvaltningens besøg 2.oktober

Debat 30.september 2007. Hvorfor forvandles Mustafa til en terrorist Hamid El Mousti

Debat 29.september 2007. Hvorfor denne behandling af nydanskere, Hamid El Mousti

2007-09-25 Gaderummet. Kommunens tragikomiske forestilling..

2007-09-25 Advokat Bjarke Madsen. Skrivelse til Socialforvaltningen

2007-09-25 Advokat Bjarke Madsen. Fax til Socialforvaltningen

2007-09-14 Warmings svar på skrivelse fra Maya Thisted, medarbejderrepræsentanti Gaderummet

2007-09-20 Socialforvaltningen. Forvaltningens handlinger ift etablering af dt nye tilbud i Rådmandsgade 60


Information 20.september 2007. Kære Warming. Du går de borgerliges ærinde

Rød-Grønne Linier, Enhedslisten 13-20.september. Poul Møller indlæg om Gaderummet og Mikel Warming svar

Information 20.september 2007. Socialborgmester Mikkel Warming igen igen


2007-09-18 Socialforvaltningen. Til advokat Bjarke Madsen vedr. Gaderummet

2007-09-14 Kære Socialforvaltning. Endnu en anmodning

2007-09-14 Advokat Bjarke Madsen. Til Socialforvaltningen om midler


Information 13.september 2007. Gaderummet v Troels Schmidt

2007-09-12

2007-09-12 Socialforvaltningen til Kalle. Anmodning om at du forlader lokalerne Rådmandsgade 60


Information 12.september 2007. Preben Brandt. Der bør være rum for unge hjemløse i København. Påtale.


2007-09-11 Gaderummet. Brev til Lars Gregersen socialforvaltningen - med kopi til ombudsmanden, sags.2007-1859-069

2007-09-11 Askovgaarden og missionen for hjemløse. Svarbrev 11 sept 07

2007-09-09 Gaderummet. Mail. Svar på partnerskabets brev om dialogmøde

2007-09-05 Københavns Kommune. Besvarelse af spørgsmål

2007-09-04 Socialmnisteriet. Vedr. indgreb over for Kbhs Kommune

Noget om gaderummet, fra en bruger

2007-08-29 Skandalen der udebliver. Pressemeddelelse fra Gaderummet i dagens anledning

2007-08-29 Gaderummet til Socialudvalget angående psykiatrisk bistand

2007-08-29 Gaderummet til Socialudvalget vedr. skrivelsen til Socialministeriet om nyt tilbud

Socialaudvalget 29.august 2007: Punkt 20. Aftale om drift af nyt tilbud til Gaderummets målgruppe

Bilag fra Kommunen til dagsorden:

1. Revideret tidsplan for oprettelse af et nyt tilbud til Gaderummets målgruppe

2. Udkast til samarbejdsaftale med partnerskabet Askovgården og Missionen blandt hjemløse

3. Oplæg fra Kirkens Korshær

4. Oplæg fra Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt hjemløse

5. Projektets økonomi fra 2007 og frem2007-08-28 Gaderummet til Socialministeriet. Anmodning om indgreb overfor Københavns Kommune

2007-08-28 Gaderummet til Socialforvaltningen angående økonomiske uhensigtsmæssigheder i Gaderummet

2007-08-28 Gaderummet v Rosberg Advokater. Vedr. Gaderummets aftale og midler

2007-08-26 dr.med., psykiater Preben Brandt. Forespørgsel fra Gaderummet

2007-08-17 TV2 Lorry Balladen om Gaderummet (04:20)

2007-08-17 Pressemeddelelse fra Gaderummet: Udsatte unge drager Københavns Kommune til ansvar

2007-08-17 Projekt Udenfor. Unge hjemløse - og Gaderummet. Kommentar2007-08-17 Gaderummet. Åbent brev til Socialforvaltningen vedrørende psykisk syge boere

Arbejderen 15.august 2007. Kristne har kig på Gaderummet

Brev fra Robert Olsen 15.august 2007. Til Gaderummet - om dialog

2007-08-14 Brunch. TV2 Lorry. Gaderummets leder arbejder videre uden løn (10 min)


2007-08-14 TV-Avisen DR1: SFI: 5250 er hjemløse (2 min)2007-08-13 Gaderummet Pressemeddels Falske fejl og ingen dialog som udgangspunkt for Kommunens forsøg på lukning af Gaderummet

2007-08-08 Poul Møller, Enhedslisten Nørrebro. "Gaderummet søges lukket", til Enhedslistens Rød-Grønne linier

Indlæg: Den ukendte frivillige kommunen ikke kunne fyre

Poliken 6.august 2007: Jeg skal mok klare mig... Jeg samler flasker. Og hundelorte

2007-07-17 Organisationer til overtagelse af Gaderummets arbejde:
Sammenhold frem for grib eller ligrøver?

Hilsen fra Norge. 10.juli 2007 Lill Abrahamsen

2007-07-31 Gaderummet søges lukket. Vælfærdssamfundets sammenbrud, kæmp for samfund. Generel besked.

Terapia gratis a base di marijuana 24/7.

2007-06-27 Gaderummet. Åbent brev til Socialministeren. Anmodning

Terapi, fri hasj og åpne dører - og debat, Saks fra Dagbladets Helgemagasin

Sakset fra Gorum, Gaderummets nystartede debatforum: "Til lykke"

Normalitetens Tyranni. Debat om Gaderummet til anden side i MINGLER

Kritk af værestedet Gaderummet. Blog TV2


2007-06-22 Københavns Brandvæsen. Brandtilsyn vedr. matr.nr.5607 Gaderummet, Rådmandsgade 60

2007-06-22 Socialborgmester Mikkel Warming. Kære Maya,
2007-06-20 Gaderummet v Peter M og Thor Grønlykke Socialudvalget med læserbrev

2007-06-20 Lars Socialdemokraterne og Kalle Gaderummet - skandaløs eller ej, v Michael og Ulrik


2007-06-20 Socialudvalget. Beslutning vedr. afvikling af Gaderummet

2007-06-20 Socialudvalget Dagsorden. Afvikling af Gaderummet og etableringn af et nyt tilbud

Bilag 1. Brev til brugerne af 30. maj 2007; 2. Tidsplan for afvikling af Gaderummet og oprettelse af et nyt tilbud; 3. Brev fra Socialministeriet.

2007-06-20 Arbejderen. Warming fastholder lukning


2007-06-19 Åbent brev til socialborgmester Mikkel Warming fra en lille familie


2007-06-14 Stella Sørensen. Blågaard Kirke. Åbent brev til socialborgmester Mikkel Warming. Svar fra Thor Grønlykke


Unge under 18 år i Gaderummet, og så gårdsanger. Her er vi!

2007-06-19 Gaderummet. Svar til Frank Hedegaard, Socialudvalget


2007-06-15 Pressemeddelelse. Embedslægen trækker grundlaget væk under kommunens socialfaglige tilsyn

Status 8.august 2007: Ingen løn til medarbejdere for maj måned,

og kun få økonomiske midler tilbage til mad og diverse til rødder og rødinder for det kommende.

Grund: Gaderummet har ingen formue, så når det månedlige tilskud stoppes af kommunen

- er udeblevet pr.30.maj 2007 - så får det hurtigt negative konsekvenser.

Presse 13.juni Lokalavisen. Kalle spiller maryr

Presse 9.juni 2007 Arbejderen. Sidste stop før gaden

Presse 8.juni 07 Politiken. Behov for Gaderummet

Presse 8.juni 07 Arbejderen. Gaderummet er nødvendigt

Sundhedsstyrelsen 7.juni 2007. Tilsynsrapport 2007 for Gaderummet

Rapporten bekræfter Gaderummets opfattelse af sit arbejde med udstødte unge

Presse 6.juni 07 Lokalavisen Nørrebro-Nordvest. Gaderummet er besat

Presse 6.juni 07 Østerbro Lokalavis. Gaderummet er besat

Presse 2.juni Jyllands-Posten: Omstridt bosted besat

Presse 1.juni Hus Forbi nr.61. Hashbule eller frelsende åndehul

Presse 1.juni På Gaden: Gaderummet på gaden


Femte nuværende fase fra 1955: Kemisk lobotomi og ?: Seriel standartbehandling af unge og gamle ud fra overfladiske træk og strukturelle positioner

Fjerde fase 1939-1983: Det hvide snit gav ro på stuen (Hjernelobotomi). Poliken 31.maj og "Verdensmestre i lobotomi", MetroXpress 1.juni 2007

Tredje fase fra 1929: Kastraktion og sterilisation af psykisk syge

Anden fase fra midten af 1900-tallet: Internerede og eksproprierede mennesker som psykisk syge under lægen

Første fase fra starten af 1800-tallet: Internering, tvangsbehandling og tvangsbeskæftigelse af eksproprierede besiddelsesløse mennesker

2007-06-04 Kommunen Sven Bjerre. Svar på jeres brev om dialog med brugere i Gaderummet

2007-06-01 Maya Thisted: Brev til Socialborgmester Mikkel Warming. Skandaløs bortvisning af Gaderummets daglige leder

2006-06-01 Pressemeddelelse fra boere og brugere: Besættelse i fred og symbolik, og i alvor


2007-05-31 Gaderummets boere og brugere: Til Sven Bjerre vedr. dialog om Gaderummets fremtid

2007-05-30 Socialforvaltningen. Dialog om fremtidigt tilbud til Gaderummets brugere


2007-05-29 Gaderummet. Til Socialministeriet med kopi til Ombudsmanden: Genanmodning om frigivelse af midler


2007-05-29 Kalle. Indsigelse mod bortvisning. Ingen myndighed

2007-05-29 Ole Henriksen. Til Gaderummet, bortvist

2007-05-31 Gaderummets medarbejdere. Indsigelse mod afskedigelse. Ingen myndighed.

2007-05-29 Ole Henriksen. Opsigelsen af medarbejderne i Gaderummet


2007-05-29 Referat af kommunens bestyrelsemøde for Ole Henriksen, Laue Traberg Smidt og Birthe Bech-Jørgensen

TVGaderummet og dets udsendelser siden april 2007 er søgt bortløjet

2007-05-31 Radio- og TV-Nævnet. Programtilladelse til Gaderummet

2007-05-25 Gaderummet. Hm, ikke rigtigt.

2007-05-23 Radio- og TV-Nævnet. Påstand om at Gaderummet ikke laver TVGaderummet


Presse 26.maj 07. Information. Værested snart hjemløs


2007-05-22 Til Socialministeriet. Anmodning om frigivelse af midler og genindsættelse af det udelte arbejde for udstødte ungeVideo: maj 2007 KaosTv Gaderummet, psykiatri og fattigdom, interview med cand.phil. Alina Djakowska
.


Video: Brugermødet for Gaderummet som kommunen afholdt d.14.maj 2007 på Rådmandsgade Skole

Del 1: TVGaderummet.Demonstration og første del

Del 2: TVGaderummet. Klip fra demonstrationen og anden del af mødet

Råbåndene samlet. Original lyd til demoén


Presse 05-23 Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle


2007-05-16 Referat af bestyrelsesmøde i kommunen for Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen

2007-05-17 Værested. Hilsen fra Rotterne i Kælderen

2007-05-16 Rotterne i kælderen. Til Politiken, en kommentar

2007-05-16 Ole Henriksen. Brev om påtænkt afskedigelse og afvikling af Gaderummet

2007-05-16 Kbhs Kommune. Sven Bjerre. Vedr. hjælp til Gaderummets beboere
2007-05-15 Svar fra Kalle til Ole Henriksen vedr. oplysninger

Presse 05-15 Ekstra Bladet: Putin for begyndere v / Jeppesen

Gaderummet: Kom til møde rødder og rødinder af Gaderummet på mandag d.14.maj,kl.15. Ses i Gaderummet lidt før

2007-05-14 Københavns Kommune. Invitation til brugermøde for Gaderummet 14.maj kl. 15


2007-05-14 Brev 2 fra Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen: Advarsel mhp. bortvisning

Artikle 05-11 Normalisering og ensretning, v / Line Mørch og Morten Nissen, lektorer i psykologi

Presse 05-11 Politiken. Endnu et skævt fristed lukker

2007-05-10 Mail fra Ole Henriksen til Kalle Birck-Madsen: Ønske om oplysninger

Presse 9.maj Lokalavisen. Gaderummet lukkes

2007-05-09 Kbhs Kommune. Sven Bjerre. Tidshorisonten for bestyrelsens afskedigelse

2007-05-08 Mail fra Laue til advokat Knud Foldschack: Ønske om oplysninger

Vores historie, 2007-05-06 Gaderummet. Til Københavns Komune og Socialforvaltningen


2007-05-02 Socialudvalget. Beslutningsprotokol om Gaderummet

2007-06-02 Socialudvalget. Dagsorden for Gaderummet

2007-05-02 Kbhs Kommune til Louise Frevert om hashrygning og om udenlandske aktivister


Psykiater Merete Nordentoft, kritiker af Gaderummet, på medicinalindustriens lønningsliste

Jyllands-Posten: 25.april Kritik af bosted vokser - EkstraBladet 5.maj: På listen - EkstraBlads klip frem til 7.maj

Kommentar fra Gaderummet til Merete Nordentoft


Danske Kommuner. 3.maj 2007. København lukker bosted

Presse 05-03 Jyllands-Posten. Stedet for de anderledes

Presse 05-03 Jyllandsposten. Kommune fyrer alle på omstridt bosted

2007-05-02 Socialudvalget. Dagsorden. Løsning af problemer i Gaderummet, inkl.bilag 1, 2 og 3

Bilag

1. Gaderummets brev af 18/4 2007 til Socialforvaltningen om Gaderummets samarbejde med Hvidovre Hospital v/Henrik Rindom.

2. Forvaltningens brev til Socialministeriet af 27.04.07 vedr. fortsat tilskud.

3. Socialministeriets svar af 30. april 2007.


2007-05-01 Ubesvaret mail til Aftenshowet og Deadline: Underligt det generelle skal ties ihjel

Presse 04-27 Nyhedsavisen. Mistillid til Gaderummet

2007-04-16 kvittering for handleplan for paabud - tilsyn.pdf

Presse 04-26 Jyllands-Posten Debat. Gaderummet uundværligt

Presse 2007-04-26 Jyllands-Posten. Borgmester beskyldes for at holde hånd over bosted

Presse 04-25 TV2Lorry. Utraditionelt bosted for unge

Persse 04-25 Jyllands-Posten. Kritik af bosted vokser

Presse 04-25 24-timer. Kritik af bosted vokser.pdf

Presse 04-24 Jyllands-Posten.. Bosted for unge truet


Dansk Psykiatrisk Selskab. 27.april 2007 Omdiskuteret bosted truet af lukning

2007-04-27 Jyllands-Posten. Angående dementi

2007-04-25 Til Jyllands-Posten. Anmodning om et dementi

2007-04-25 Brev 1. Til Socialudvalget vedr. Gaderummet. Uvederehæftighed

2007-04-25 Brev 2. Til Socialudvalget vedr. Gaderummet. Thor Grønlykke udokumenterede påstande

2007-04-24 Gaderummet. Invitation af Socialudvalget

2007-04-23 TVGaderummet: Tekst til filmen om Gaderummet og Frivilligt Socialt Arbejde, Kanal 23, mandag-onsdag klokken 01.


Lille gaderum tekst
og spillet

Presse 04-19. Nyhedsavisen. Gaderummet i modvind

Hvad skal der ske med Gaderummet, debatindlæg På Gaden 

Presse 04-18. Nyhedsavisen. Kommunal mudderkastning

2007-04-18 Gaderummet. Redegørelse om anholdelse af unge i Gaderummet 3.marts 2007

2007-04-18 Gaderummet. Tilbagemelding vedr. samarbejdet med Hvidovre Hospital, jf. bilag 9.

2007-04-18 Gaderummet. Revisorskift. Laue Traberg Smidt mail og revisorudtalelse.

2007-04-18 Gaderummet. Til Socialudvalget. Notat vedr. bestyrelsen 2007

2007-04-18 Socialudvalget ved Gaderummet, dagsorden

·      Bilag 9. Brev fra Hvidovre Hospital om samarbejdet med Gaderummet              

·      Bilag 10. Kalle Birk-Madsens tilbagemelding af 6. december på tilsynsrapporten

·      Bilag 11. Ole Henriksens tilbagemelding af 6. december på tilsynsrapporten.

·      Bilag 12. Medarbejderne i Gaderummets tilbagemelding på tilsynsrapporten.

Derudover har, til samme udvalgsmøde, Socialdemokraterne en medlemsforespørgsel v Thor Grønlykke.

* FORHISTORIE: En tilsynsrapport, og svar på svar, men ingen dialog tilbage.

Svar 3 2007-03-23 Gaderummet. Skrivelse til forvaltningen, v advokat Knud Foldschack


Svar 2a 2007-03-05 Gaderummet. Følgebrev til forvaltningen


Svar 2b 2007-02-28 Generalforsamlingsudtalelse: Slutdokument. Fra Paladsfuser til Befriet område


Tilbagemelding: 2007-01-28 Bestyrelsesmøder. Udtalelse: Paladsfuseren i Gaderummet

2006-2007 Samtidshistorie eller parallelle historier? I bvert fald noget forhistorie


2007-01-03 Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.august 2006. Indiskuterbar udkast ophævet til sandhed

2007


2006-12-12 Moede forvaltningen og Gr vedr opfoelgning på Tilsynsrapport. Ref v Jens A Nielsen .pdf


Svar 1: 2006-12-06
Gaderummet. Følgebrev - og kommentarer v/ formand Ole Henriksen

v/ medarbejdergruppen i Gaderummet /PDF

v/ daglig leder Kalle Birck-Madsen/ PDF

2006-11-17 Københavns Kommune. Underskrevet tilsynsrapport af 2.juni og 15.august 2006


2006-11-16 Breve vedr. tilsynsrapport til Socministeriet, Socialborgmesteren og tilsynet v/ Carsten Stæhr Nielsen


Start: 2006-11-08 Københavns Kommune. Vedrørende tilsynsrapport på Gaderummet, samt tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2.juni og 15.august 2006, v/ Carsten Stæhr Nielsen og Karen Elmegaard.Og Tilsynsrapport v/ Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen