NYHEDSside Gaderummet - og gammelt til arkiv
info@gaderummet.dk eller besked gennem nettet .

Arkiv 1980-1996 ....... Arkiv startdokumenter 1996 ......... Arkiv Radioudsendelse ..... Nyhedsside 2010-09 ..Gaderummet og Københavns Kommune, alle papirer 2006-2009
Kritisk Psykologi .....Revision/støtter ....... Økonomi .......

 

 


 

Nyt fra gamle dage, Christiania TV Online
2017-09-22 De sidste dage i Gaderummet 2008

 

Ukraines Forbrydelser 2022-2023
https://gaderummet-dk.translate.goog/2019%20og%20frem/Ukraines%20Crimes%202022%202023.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=wapp

2019 Et opgør med en individualiseret forståelse af stofbrug
- et kritisk psykologisk bidrag, Julia Geeb Langstrumpf

Et opgør med en individualiseret forståelse af stofbrug - et kritisk psykologisk bidrag

 

2018-10-20 25 års jubilæum for Rådgivningsgruppen Regnbuen og
Studerende mod Racisme
Kap 1. Våbenlageret i Studenterhuset

Lokal kopi af Kap 1 .>

Artikel fra Universitetsavisen, KU. Vores evige fortid.
2018 1993-10-22 31 politifolk raider Studenterhuset og finder våben.
Er KU en terroristrede_

2018-01-10 Hjerneskade og psykofarmaka
"Hvad betyder dette i praksis? At hjerneskadede behandles med hjerneskadende medicin,
og hvor der ikke allerede er indtruffet en hjerneskade, skabes den gennem psykofarmakaen.
Og for enhver udskrivning af et præparat, tikker der en belønning ind hos psykiateren for
hans anstrengelser, selv når psykiateren allerede er aflønnet igennem sit ansættelsesforhold. "

 

2017 Nov. Billeder fra Efteroprydningen - Gaderummet på Roskilde Festival

 

Juni 2017
Nyt fra Kpc

24_Tavlebilledet_som det terapeutiske rums elementaere grundform

23_Tavlebilledet_i det terapeutiske rum
Angst

22_Modeller i tautologisk form - noter

 

At søge anonymt på nettet
At søge anonymt på nettet. Tore Vendelhaven

 

11. Januar 2017. Tore. En Gaderumsdreng er gået videre
KÆre Tære. Rejs godt, rejs vel.

Billeder fra Efteroprydningen juli-sep 2016
Billeder fra EFteroprydningen 2016

2016-07-11 Roskilde Festival. Efteroprydning Gaderummet

2016-07-11 Hjemloese samler festivalskrald, Roskilde Dagblad_Page_1 2016-07-11 Hjemloese samler festivalskrald, Roskilde Dagblad_Page_2 2016-07-11 Hjemloese samler festivalskrald, Roskilde Dagblad_Page_3 2016-07-11 Hjemloese samler festivalskrald, Roskilde Dagblad_Page_4 css photo gallery lightbox by VisualLightBox.com v5.4

Netudgave af "Hjemløse samler festivalskrald"

 

2016-01-01 TTIP, psykofarmaka og psykiatri

"Det betyder på almindelig dansk, at en dom a la den som Alaskas Højesteret vedtog i 2006 om begrænsning af psykofarmaka,
at en lignende dom i Danmark, vil udløse et gigantisk kompensationsbeløb til berørte medicinalfirmaer for mistede indtjeningsmuligheder -
trods at de specifikke psykofarmakaer, der skulle begrænses, er lægemidler, der aldrig skulle være godkendt, men som kun blev
det gennem voldsom forfalskning af forskningsresultater, korruption og intimidering af kritikere".

 

2015-06-13 Gaderummet - invitation. Der er også Hjemløsearbejdslejr igen i år 2015
Gaderummet - invitation. Der er også Hjemløsearbejdslejr igen i år 2015

 

2014 Juli-november. Efteroprydning Roskilde Festival. 4 film, 2timer
2014 Juli-november. Efteroprydning Roskilde Festival. 4 film, 2timer


 

Glemte filmklip fra historien

2005-10-18 ca. TV Lorry. Hjemløseprisen til Gaderummet

2005-05-17 N-TV om Gaderummets reception

2004-12 OS og hjaelpen til Gaderummets godkendelse

2003-04-20 N-TV om branden i Gaderummet. Repportage

2003-04-04 TV Lorry. Branden i Gaderummet

2004-03-26 N-TV Smoke-in mod stramning af lov om hash. Cannabisrådet

2004-03-18 Off. møde i Gaderummet om Cannabisrådet

2001-03-29 Byggeprocessen og optog til ministeriet

2001-01-15 TV Lorry. Gaderummet - et sted i krise

Flere glemte filmklip 2001->

 

2015-04-29 Her på Den Hellige Ko

"Det virkelige indhold i en husorden".

2015-04-23 Hellebro -- set fra Gaderumshøjde
"ØGET SOCIAL ULIGHED - ELLER GIK GADERUMMET, DA DE IKKE KUNNE
FÅ ”FRI HASH OG ALKOHOL” I DET ENDNU IKKE OPSTARTEDE
PROJEKT ”HELLEBRO – helle for unge hjemløse”?

Det er blevet skrevet, at Gaderummet er gået fra projekt Hellebro pga. at ”fri hash og alkohol”
ikke kom igennem i husordenen.
Det er dog noget af en forenkling. Det kan med lige så stor ret siges, at projektet ”Hellebro”
– i den aktuelt søsatte form - ikke mindsker den sociale ulighed, men øger den!
Og hvorfor så sætte det i værk, i alibiet ”støtte til unge hjemløse”?

Det har ikke meningen efterfølgende at ville blande sig mere offentligt, og nedenstående link
er også blevet udformet til intern informeren i Gaderummet. Det bringes alligevel også her,
så ikke alt skal koges ned til en joint og en dram, som vetoet fra Gaderummets side. Det
er vel det væsentlige bag, der må interessere alle!
Linket indeholder de papirer, der er kendt fra Gaderummets position, og om hvordan
vi selv har blandet os ind – og ud. De er for os også offentlige papirer, da projektet er
søsat i at skulle hvile på offentlige midler mv! Så må projektet også kunne håndtere
sine udfordringer, ved at alle gives mulighed for at tænke med på dets eksistens".

 

2015-03-25 Om legal hash og pot i Gaderummet
"Gaderummet havde ”lovlig hash og pot” igennem alle årene. Og for pushere i huset, var der krav om ingen ublu priser,
ingen pånødning og ordentlig kvalitet. Men man kunne ikke komme fra gaden og pushe".
Den frodige undergrund


2015-03-15 Det stille men ordnede interne folkemord på vores egne borgere
OM EN SOCIALBORGMESTERS BESLUTNING OM INDFØRELSE
AF ”DØDELIG PSYKIATRI” I GADERUMMET 2007

Status Gaderummet 2015 ud fra Peters Götzsches ”Dødelig medicin og organiseret kriminalitet”,
https://www.youtube.com/watch?v=i1LQiow_ZIQ.

"Med Galevægelsens erfaringer, ligger det for at konkludere, at psykiatrien ikke kan forandres indefra.
Og med erfaringer fra Gaderummet, at det heller ikke kan lade sig gøre udefra,
fra et civilsamfundsmæssigt standpunkt. For når tiltag udefra udstiller psykiatriens mangel
på resultater, så fratages projekterne deres økonomiske grundlag og må lukke. 
Ganske som i Gaderummets sag. Gad vide om daværende socialborgmester,
der ville have mere psykiatri for ikke at lukke gaderummet - og ikke gaderummets ikke-psykiatri -
om han stadig mener det samme i dag?"
Også på http://facebook.com/gaderummet

Se også 2014-01-31 Tekstanalyse af artikler om professor Peter Gøtzsche i Dagens Medicin, v. Johnny Boesen

 

2015 februar. Udstødte menneskers livsbetingelser - Mai-Britt Hee Jensen

En SSO-opgave, HF 2.år


JANUAR 2015


2014-11-06 Sang til Poul Møller - revolutionær socialist

2014-10-28 En god kammerat og et fint menneske er her ikke mere.
Poul Møller er død 85 år gammel.
Nekrolog i Socialistisk Information: En aktivist er gået bort
Bisættelse torsdag 6.november kl.12 fra Kapellet, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, opg.19A
2009-10-03 Poul Møller 80 år. Støttefest for PFLP
Se eller gense filmen fra Poul Møller 80 års dag,
d. 3.oktober 2009, og støttefest for PFLP
.

 

Daniel Øhlers. R.I.P.
2014-10-08 Nekrolog i Kristeligt Dagblad

"Den hjemløse mand på jorden"

Hvil i fred iltre kammerat og gode ven - Love and Peace
Don Ø - Daniel Øhlers
Foto fra Gaderummet marts 2004


*

2014-09-02-Dream-City-Gaderummet-RosFest

Kortfilm af antropologistuderende om Gaderummets lejrarbejde
på Efteroprydningen Roskilde Festival 2014.

2014-07-27 BT Søndag. Hjemløse på arbejdsferie

2014-07-24 TV2 Lorry. Hjemløse rydder op (fra http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/7/24?video_id=93318)

 

2014-07-07 Vej til Gaderummet på Roskilde Festival, juli->


Nu der er der igen efteroprydning 2014, start 7.juli

Hverdagsliv i en lejr med markoprydning, fra 2013

 

2014-03-18 Den kollektivgjorte dumhed / Kalle

 

GADERUMSBILLEDER gennem tiderne

Fundet i arkivet
1998-02-Fastelavn. Slå en punker af tønden

2001 Gaderummet. Hjemme og til topmøde Goetheborg

 

1709 billeder fra Gaderummets arbejdslejr juli-nov.2013
på Roskilde Festival

 

2014-01-12 Rosa Luxenburg demonstration,Berlin
Mod krigen - for fred og socialisme

 

2014-01-08 Angående psykiatri: Hvorfor gør Regeringen ikke noget? / Kalle
"Hvorfor kan den ene politiker efter den anden, udtale sig om brug og farerne ved hash,
og vedvarende slippe af sted med åbenlys misinformation, og løgn slet og ret? Fordi
at det skal de have lov til! Det står frit for enhver at fremstille sig selv som ”komiske Ali”,
men folket vil åbenbart bedrages, siden denne type er så rigt repræsenteret i Folketinget.
"

2014-01-07 Systemet kan ikke klare sig uden psykiatri / Kalle
"Det synes som et institutionelt stræb efter, at den forpinte eller hjælpeløse,
skal pines endnu mere, af alle i enighed – hvad det så end skulle gavne? Og se resultaterne?
"

 

 

Januar 2014


"Gaderum gange 24 på Fuerteventura år 2000"

Den sidste filmstump fra Gaderummets tur til Fuerteventura november 2000.
Kameraet blev hjemme en aften, da de fleste af 24 tog på diskotek.
Men i denne selvpåførte ’kedsomhed’, fik kameraet en ven. 

Alle tre film og rejsebeskrivelse er her
http://gaderummet.dk/2000/index.php

2005-01-28 Gaderummet set fra børnehøjde 1 og 2 28min

EFTEROPRYDNING Roskilde Festival - 8.juli og frem
EFteroprydning Roskilde Festival med Gaderummet, juli 20013

Deltag med Gaderummet i frivilligt social arbejde

2013-05-27 Lige nu skydes der på "Nexus"
"Men organisationsmodellen for "opgivne unge" eller "opgivne unge med hashbrug",
og hvor stykprisen pr år er 1.2 mil., dét synes jeg, at der kan stilles spørgsmålstegn ved".

2013-04-15 "Kroppens revolutionære eksistens", Kalle
"Det siger nærmest sig selv, at når en person henvender sig til en behandlende myndighed,
at så er det fordi der ligger noget bag henvendelsen. Hvis medicin så ikke virker,
så vil udtrapning af medicin heller ikke være en løsning på den fordring, som klienten eller patienten
henvendte sig med. Det er her problemet er.
Og det synes også at være det problem, hvis område man officielt med Sundhedsstyrelsen,
ikke vil betræde. Når nu ikke psykofarmaka virker for hovedparten af patienter,
og for mange forværrer deres sociale situation og individuelle velbefindende, hvad virker så?"

 

2013-02-02 HUL IGENNEM / Kalle
"Nu hvor ”kyllingen” har gjort sig moden til at blive plukket for doping, kan det være
at ”ørnen fra Herning” ikke længere kan opretholde sin tavshed – og sit arbejde! På
Gaderummets område har der også været bevægelse. Der har været antræk til at
”lade tungen glide” fra personer i Københavns Kommune, der har været med i lusket
og løgnene ..."

R.I.P.
2013-02-7 Benny Woll begraves i Sundby Kirke, torsdag d.7.februar kl.13

Dr.dødens landevej

 

2013 Hjemloese med psykiske lidelser.
Modul 4, af Sally Barreth Hersom, Pia Iversen og
Anne Kristensen

 

Januar 2013

 

Billeder OLD! 2004-01-00 Gaderummet indefra

 

DEC. NYT FRA DEN FAGLIGE FRONT
2012 Håbløs ungdom. Anne Marie Janus Jensen, Speciale psykologi

 

Dec. 2012 En historie om den psykologiske lænestol, Kalle
Lænestolen står i de fleste psykologpraksis’ser, måske ude på gangen eller i de helt private kontorer!
Men hvorfor ikke tage den ind i terapirummet.
Mange har problemer, der også sidder i kroppen,
og for den uprøvede psykolog, er der nok kortere til anvendelsen af lænestolen, end til opstillingen af en massagebriks.
Men så skal de på kursus i kroppen alle disse psykologer - og i taburet, massagebriks og lænestol -
og kan de nu få omkostningerne dækket ind, og er kurserne meritgivende, og hvad er løntrinnet bagefter, og ……
Og det er jo heller ikke endnu evidensbaseret, pt. kodeordet for hvad der er værd at
snakke om.

 

2012-12-12 "De sindslidende er farlige" - eller er de?

 

SolenergiMøde 3. nov. 2012 - 4.24t

Atomkraft Risø viger for DTU Solenergi: Vindenergi & Plastsolceller,
DMI Sol-vejrudsigter, Sol-El Samspil m.m.

Arrangør: DaMS = Dansk Meteorologisk Selskab. Velkomst ved Sven-Erik Gryning, DaMS næstformand og
Dr. Scient fra DTU institut for vindenergi. Ordstyrer: Jesper Eriksen, på vegne af Dansk Meterologisk Selskab.
Foredragsholderne: Peter Sommer-Larsen, programleder for DTU Energikonvertering; Plastsolceller
Kristian Pagh Nielsen, forsker fraDMI. Sol-vejrudsigter; Søren Poulsen, civilingeniør fra SolEnergiCentret;
Status for solceller, Jan Rasmussen, chefkonsulent fra Dansk Energi; Solcellers samspil med elsystemet,
Preben Maegaard, fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi: Sol-energi set fra Nordisk Folkecenter.
En tvg-produktion - TV Street Space Copenhagen Denmark.
Kamera Troels Schmidt

 

2012-09-21 'En rigtig ven og et pragtfuldt menneske og far, er taget væk fra os'.

BISHOP KWAMESON - ( R.I.P ) - Last Journey Jam...
I dag kl. 21:00 her: Nørrebrohallen.

 

NYT 2011 Er antidepressiv medicin afhaengighedsskabende - fra Forskningsnyt
Meget værre end hvad Gaderummet advarede imod allerede i 1991 og 1999,
og som gentaget i 2007 blev brugt til at dæmonisere alt omkring os, for at tage penge og hus.
Se også Psykiatrien ud af lægernes klør, 1991,
Ufærdigt ungemanifest 1999,
Udstødte unge 2001, og
Bakterien syfilis og psykiatrien grundlag, 2011

 

2012-09-21, kl.21.37 Voldsom kritik af Psykiatrisk Center Glostrup med videre.
"Hele 60 ud af 75 patienter er blevet behandlet med alt for høje doser og endda under tvang",
siger Anne Mette Dons, chef for Sundhedsstyrelsens tilsynsafdeling.
Behøves: Che Guevara. 8 revolutionaereChe Guevara. 8 revolutionaere
kl.16.54 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/21/164029.htm

 

DEBAT om psykiatri

4. 2012-08-04 Henrik M. Risdorf: Det lægelige overherredoemme i psykiatrien har konsekvenser
Et gensvar til Raben Rosenberg, som Politiken ikke kunne finde plads til.

3.2012-08-03 Politiken. Raben Rosenberg: Selfølgelig ved vi mere om psykiske lidelser, svar til HMR
2. 2012-07-25 Politiken. Henrik Mølnitz Risdorf: Behandlingen lykkedes - patienten er i koma
1. 2012-07-07 Politiken. Raben Rosenberg: Fremtidens psykiatri er både ord og kemi

 

Preben Brandt i anledning af bogen UDENFOR
Preben Brandt: Uden kærlighed.......... I anledning af bogen "UDENFOR",
se YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Azvwi8W_oqQ

 

NØRREBRO-TV.MAGNUS.
Interview af Kalle om "Livet/Gaderummet/Systemet", video 30 min

 


2012-07-01 GADERUMMET OG JORDKARMA fra 12.juli 2012

.

2012-06-23 Ulrik Madsen. At blive pisset på - kommentar til Enhedslisten

"Enig! Har, Ulriks, skrivelse! Tør pisset op uden for din egen dør!!!" Kjærligst L;
"Det er så sandt hvad ulrik skriver, men hvordan ser perspektivet for
et "nyt" gaderum ud?", ADT;
Fra facebook.com

 

2012-06-21 Om metodologisk sigtelinje kpc
"Gaderummet - som en gruppe af "tilfældige" mennesker - blev til sidst lige så væsentlig for rådgivningens
arbejde - helt uundværlig - som rådgivningens arbejde var det i opstarten af Gaderummet.
Også Gaderummet havde sine krigsskæbner, hvor særligt børnesoldaten fra Sri Lanca skal nævnes.
Han var en fantastisk kok. Han kunne ikke få asyl, der blev ikke troet på ham.
Han boede i næsten to år under det store bord i rådgivningens lokale, som kun var frit om natten - og hvor
hans mareridt kom ud, så nærmest hele Nørrebro kunne høre det. Han lever i dag i Canada, hvor han har
bygget en restaurant op"(her).

"Ja til liv – Nej til medicindød i psykiatrien"
2012-06-12- introduktion v Kalle
Taler fra LAP, "Død i Psykiatrien", Stine Brix EL, Özlem SF mfl.
Indledende kommentar 25 min; demonstration og musik 2.40t
http://www.youtube.com/watch?v=fSQ-05TB-f0

 

2012-06-06 Hus Forbi. Jesper har mange sagsbehandlere, men til hvad
"Kort tid efter lukker Gaderummet, og Jesper er igen tilbage på gaden"


ANBEFALING
Til: info@gaderummet.dk Emne: Jeg har besøgt www.gaderummet.dk
Jeg ved ikke hvordan jeg kom til hjemmesiden www.gaderummet.dk,
men jeg er imponeret. Jeg tror ikke, at der findes en mere uoverskuelig
og forvirret hjemmeside i Danmark.
Jeg er ikke helt klar over, hvad budskabet er. OK, vi kan hurtigt blive enige
om, at Mikkel Warming er klam og dybt usympatisk. Så er der også noget
med, at Københavns Kommune er nogle røvhuller, for I mangler penge
og kan ikke selv tjene dem, og kommunen vil ikke betale.
Med venlig hilsen E.P

 

kpc projektfaser 2012-06-04

 

2008 Gaderummet i klip, billeder og musik 30min,
GR.dokumentar 9.2 marts 2012

 

2012 Fra Kratlusker til væglusker tvg 30min
Problemer kan løses på mange måder. Her er Bispebjergs år 2012

Kortfilm, nok den første om Gaderummet
1999 Dokumentar. "Socialistisk patientkollektiv" i Gaderummet.
Louse Hartzen produktion 25min.

I 1999 var der boligproblemer for unge, ungdomsarbejdsløsheden var stor,
og psykiatrien havde store-store problemer. Blandt andet omkring at skjule
bivirkningerne ved psykofarmaka, og medicianlindustriens nærmest totale
dominans i psykiaterkredse, og i godkendelsen af nye præparater.

 

Det er som i dag.

Men her i dag 2012 er alle "sociale steder" fjernet, stort set,
der er jobcenteret tilbage, værtshuset man ikke må ryge på,
så psykiatrien skal fortsat og med mere styrke, løse de problemer,
den ikke kan.


Ligger en del af højredrejningen her, at alle sgu ved, at hjælpen i sidste ende,
kommer man i knibe, den er problematisk, så man må gøre sig stærk i sig selv
- og det går ud over følsomheden for hinanden i det fælles, forud alt.

Videoen er fra en tid, der bedst kan beskrives gennem "da virkeligheden
var åben og drømme kunne flytte bjerge"

 

 

 

 

Typograier kpc

 

Nyt til kpc

 

 

Januar 2012

 

 

 

Fontex - Gud eller gift

2010-10-28 Psykofarmakaens "lykkepiller" - bivirkninger, velbehag eller overgreb
I anledning af politianmeldelsen af dens producenter

 

Hash - den evige debat - samlelink

 

20.oktober 1993-2011Leder i Ekstra Bladet d.20.oktober 1993 18-terror-år og myndig!

Dér i starten af 1990-erne var der ikke så mange "terrorist"-sager at det gjorde noget.
Så kom en ulden en af slagsen d.20.oktober 1993. Studenterhussagen på Københavns Universitet.

Se mappe GG1: Startopsilling: Tossen fra Uni 20.okt 1993-28.nov 93 og efterfølgende
i Grafiske oversigt over arkiv. Den var starten på 2 andre ulne sager med samme

hovedperson, universitetets jurist, først aflytningen af Ombudsmanden Hans

Gammeltøft-Hansen, der viste sig næppe at være sand alligevel, og og kort efter

afslørringen af PET's årelange ulovlige overvågning af studerende ud fra politisk tilhørsforhold,

dvs. af venstreorrienterede! - hvilket viste sig at være sand.

 

Studenterhussagen blev aldrig undersøgt. Universitetet nægtede at sætte en

undersøgelse i gang.
1993 Udkast Kommentar Morten Nissen Social og politisk marginalisering.pdf
1993 Slaget om Studenterhuset, Kalle

1996 De Autonome. Artikle af Kritiske Psykologer, Rådgivningsgruppen Regnbuen.pdf

1997 Propaganda nr.8 Stormen paa Studenterhuset.pdf
2009 Striden i Studenterhuset 1993. Hvad kan Gaderummet lære 2009

2010 Historien om en afsløret agent og een i vente

 

*

Ufærdigt udkast September 2011
"X-terapi: Y kan være den nye pille for mennesker med psykiske sygdomme"
Kommentar til psykiatriems grundlag, Kalle

 

 

2011-08-10 Tine Rye Hansen.
Er helbredelse løsningen på psykisk sygdom information_dk

 

 

 

Til Gaderummets venner: Tag til Thy Thy Lejren, Det ny samfund
Der er brug for dig på heden

DR UPdate 21.7.2011 eller Thylejren Facebook.com

"Vi skriver til jer fra Thy Klitplantage, hvor vi kæmper for vores natur,
som i nok har set i nyhederne, og vi tænkte på om gaderummet havde lyst
til at komme og flytte ind i skoven med os for at bevare vores natur og
overholde de demokratiske lovgivninger i forhold til EU Commission. 

Information omkring sagen finder i her
http://www.oplysning.info/taking-nature-back-nature-vs-industry-love-vs-money-t277.html
og facebook gruppe, her:
https://www.facebook.com/groups/236357179721527?view=members
Politiet er begyndt at indhegne skoven og vil konfiskere aktivisternes donerende
mad, drikke, telte o.l. selvom at aktivisterne har loven på sin side.
Så vi beder alle vores venner om at komme og støtte op omkring vores sag,
for ikke at lade staten endnu engang komme af sted med sine svinestreger"
Hilsen Aktivisterne i Thy


*** Lejren er sluttet pr. 14.september 2011. Vi håber at gentage den i 2012

Lige nu 13.,14., ---- 31.juli, 1., 2., . .> august
Arbejdsferie og jordkarma.
Efteroprydning på Roskilde Festival
- invitation til frivilligt socialt arbejde
- Gaderumslejr, fuld forplejning, transport med mere osv.
- der er det hele, telt, sovepose osv.
- husk kun dig selv og din nye tandbørste
- med start lørdag d.9.juli - og slut en gang i august
- kom når du vil, gå igen når du vil
Sted: Gå af Køgevej fra Roskilde Station, efter
2 km gå til højre af Vor Frue Hovedgade,
find markerne omkring nr.6
Flere oplysninger: 2487 9126 / 5290 6822

 

 

Den enkelte i nød
Kommentar til problemet om de psykisk syge,
der udskrives til gaden - og som ingen steder
har at gå hen, trods at det hele ikke eksisterer
mere, eller kun eksisterer i smerte
2011-07-07 kommentar Kalle

NY STRAMNING:
Alle kriminelle udlændinge skal udvises
Indlæg fra Gaderummet i http://www.information.dk/271492
'Kritikken mod tørklædet, at det er kvindeundertrykkende, er svært at opfatte
som andet end et helt igennem arbejderfjendsk og racistisk synspunkt'

2011-06-21 Det menneskelige aspekt i debatten savnes, ikke for eller imod udlændinge

 


Lille Gaderummet

Gaderummets slager Lille Gaderum -> 4.min til Giro 413

 

Det funktionsudelige psykiatriske systems ofre

2011-05-31 Arbejderen. Kronik
Det funktionsuduelige pssykiatriske systems ofre. Tina Rye Hansen.pdf

 

Nyhedsbrev maj 2011 Gaderummet

Gaderummet Nyhedsbrev maj - her kan du også tilmelde dig

 

Maj

TVG april 11 År 2000 Gaderummet på Fuerteventura
- da drømme flyttede bjerge og latteren var fri

 

2012-03-18 Homeless - A short movie
Video til Roskilde Festival - nr.2 i sidste afstemning

Hej Kalle.htm

 

Giv psykologien kroppen tilbage

April

2011-03-18 Psykolog Nyt nr.5.
Giv psykologien kroppen tilbage, Kalle


Nedenstående indlæg var oprindeligt

tiltænkt Psykolog Nyt,

Gammelt Gaderum til arkiv, samt andre faglige artikler

1983 Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park, Moscow 1968

Billeder fra Gaderummets besættelse 2008

1976 Haug, W.F. Vorlesung zur Einführung ins Kapital

HASH, CANABINOL, DEN FEDE
Fra Socialdemokraternes afvisning i 1997 til debat i 2010 - for at blive glemt igen her efter valget i 2011

1982 Knoglemassage.pdf
en bog der gjorde indtryk dengang i Regnbuens forhistorie omkring kroppens arkitektur og indhold, se også 1987 Spiri-Marx - teori og praksis i kropsarbejde eller 2011 Kroppen, Psykolog Nyt

1999-11-08 Nørrebro. Balladen der var værre. Samir Sørensen og Henriette Lind

1993-10-20 At skabe Regnbuen som terrorist. TV2 nyheder: Støtte til autonome

Historien om en bortført hund til Kokkedal i 2006

1999-01-20 Stjernepsykotiske i Gaderummet

2005 Gaderummet opstår, int Kalle.
Fra http://www.journalisthojskolen.dk/showcase/arkiv/multimedie/2005/hjemloes/kalle_opstaar.swf

REJSENOTER November 2000. Gaderummet på Fuerteventura

1979 Kvindepolitisk sommerlejr, Kommunistisk Arbejder Parti.pdf
1979 Indre - ydre frigørelse / Kalle -> Refleks
1983 "Du må ikke være jaloux", v/ Kirsten Boman

1564 De 5 ringes bog, Miyamoto Musashi

Mad Killing Dog 2004
Et godt råd

Mad Killing Dog.

Vi vil blive trampet på

Hvis ikke

Vi

Markerer

Os

(Af)mærker

Vores position

I rummet

Marta (App. 2:161)
2004 august Hjemløs. RUC-opgave af Jacob, Marta og Sofie

Thomas Kuhn - Paradigmeskiftets fader 1962

2010 November
1962 Sider fra Marx ungdomsskrifter
"Sanseligheden må være basis for al videnskab"

1989 Skrivelser vedr. boykotten af Autonome Revolutionaere.pdf

1993 Oprør i den nye verdensorden. Torkil Lauesen.pdf

1997 Social Kritik. Kan man kneppe sig til et socialistisk samfund.pdf

1532 Fyrsten. Niccolo Machiavelli.pdf

1841 Vor tids helt v M.J.Lemontov.pdf

2007 Per Schultz Joergensen Ansvaret raekker alatid ud over klienten.pdf

2004 Interview med Ebbe Kløvedal Reich "På sporet af danskheden"
"En af de ting, der fascinerer mig mest ved begyndelsen, er, at Danmark er et af verdenshistoriens mest succesfulde forsøg på at forene to folkestammer. Danerne som kommer østfra, og jyderne og anglerne, som bor på halvøen.
Det er langt tilbage to helt afskilte folk, som på en eller anden mytisk måde smelter sammen. Denne folkeblanding opfatter jeg for så vidt som den første danmarkshistoriske bedrift"

1941 Norge. Illegalt skrift. Carsten Frogner. Den usynlige front. At skabe en psykopat.pdf

1979 W.F.Haug om Althusser i AS 40, s.105-129.pdf

1986 Afmagtens magtmidler. Jørrn Graabaek Nielsen.pdf
Speciale i psykologi

1981-06-01 Dialektisk teori og empirisk metodik v Frigga Haug

2008-10-23 NJ. Psykofarmaka, psykoser og doedsfald.pdf

2010-09-29 Dagens Medicin. Midler-mod-psykose, 33 procent stoerre doed.pdf

1988 Tysk psykiatri i det 19.aarhundrede v Vibeke Klitgaard.pdf

1986 Familien - et kybernetisk problem. Axel Esser.htm

1995 Wahnsinnslogik. Von der Verstehbarkeit schizophrener Erfaring. Erich Wulff.pdf

1996 Heiko Mussehl und Ulrike Otolski. Biographical Discource East.pdf

1996 Erik Axel. According tools with meaning.pdf

1996 Morus Markard. Hvad betyder kompetence til psykologisk arbejde i professionelt regi.pdf

1997 Ute Osterkamp. Marxist Psychology. Posible, desirable.pdf

1998 Den evige narkoman. Anne Jønsson, almenpsykologi.pdf

1998 Den sociale konstruktion af stofmidbrug. CRF. Morten Nissen.pdf

1998 Draft. Erklarbarkeit des Individuums aus seiner Entwicklung. Klaus Holzkamp.pdf

1998 Morus Markard. The Delopment of Critical Psychology.pdf

1998 Morus Markard. Uberlegung zu einer Antwort.pdf

2000 Ute Osterkamp. Livsfoerelse som subjektvidenskabelig problematik, fra Udkast.pdf

 

Andenæs A - Generalisering.pdf

Bechmann - Forklaringsantagelser.pdf

Fog J - Den moralske Grund.pdf

Dreier, Markard og Holzkamp - Praksisportraet.pdf

Freuds psykoanalyse - SamFL.pdf

Frimodt, J. - Narcissisme.pdf

Livsformer.pdf

Jørgensen PS - Om kvalitative analyser.pdf

Møller, Marchen - Narcissisme.pdf

Merrick - An Exploration.pdf

Milgram - lydighedens dilemma.pdf

Miller The obedience experiments.pdf

Minken - Socpsyk FL.pdf

Olsen H - Kvaler eller Kvalitet.pdf

Mørch S - Forskning i Kvalitet.pdf

Situeret læring.pdf

Torture and organized violence.pdf

2004 Understanding Terrorism.pdf

2010 Juli

Karlsminde - 18 år kollektiv stor og hva så? video 4 min

 

2010-05-10 Information.dk "Kunstneren på anklagebænken" v Alex Fryszman

 

2009 Truslen mod demokratiet - diskurs eller realitet v Anne Marie Janus Jensen, Kvalitativ eksamensopgave,

Psykologisk Institut København. Se også Opgør med kommunismen april 2010. Hvem myrdede hvor mange? Og hvem var grovest?

 

Vilkårene for dansk velfærdspolitik 1998-2010 Eksamensopgave i offentlig politik, efterårssemestret 2009, RUC, Anne Lei Jacobsen

 

3.Oktober 2009: Poul Møllers tale til sin 80 års dag: Støttefest for PFLP, Folkefronten for Palæstinas Befrielse. Alle klip HER.

 

Gaderummets Befrielsesfront: Historien om en tilkommen campingvogn 15.sept.-24.sept.2009
Gaderummet. Bispebjerg Koperation. 5 små videoer fra www.TVGaderummet.info


DEMOS. Tale ved 4.maj 2008 Vesterbro

Videoklip 2 min fra GR: Den sociale ekslusion - et sted må den stoppe

- Borgerdebat "Men vi har jo tavshedspligt"

 

Angående diskussioner i Gaderummet. Frit efter et motiv af Paul Weber fra år 1948 Den skarpe time...

- Den satiriske virkelighed. 7 sessioner med Doktor Klik. GR-video (8 min)

 

- Pawel. A streat boy videoer

 

- Korrespondancen mellem Gaderummet og Folketingets Ombudsmand

 

- BA-opgave Anja Blaksmark: ”Social eksklusion i sort – rum til eksistens”, 2.november 2007”.

Placering: Historie/Rapporter.

- Frank Hedegaard (SF) på besøg i Gaderummet, d.11.november 2007, Video 1 time.

Placering. Tvgaderummet.info/kommunevideoer.

- Oversættelse: Produktion og virkning af fjendebilleder v Erich Wulff, 1986.

 
- Oversættelse: Den Kritiske psykologis grundopfattelse af subjektiviteten, Kappeler, Holzkamp og H-Osterkamp, 1977, kapitel 5


- Oversættelse: ”Til en kritisk psykologisk teori om subjektiviteten” II, K.Holzkamp 1979.

Placering: Regnbuen/Kritisk Psykologi

 - At tale om det svære, interview af kalle af Anne Sophie, november 2007. Video 30 min

Placering: Gaderummet/videoer.

- DPU. B1 forelæsning Del I, 22.10.2007 og II 19.11.2007. Marginalisering og forståelse af psykiske forstyrrelser / Kalle.

Placering: Gaderummet/Nyhedsside.

************************

husk sansen Øjebliksbillede 23.juli 2008. Gaderummet. Gå med kærlighed så længe virkeligheden varer ved. Video 1½ minut


Frivilligt arbejde med opsamling af finskrald på Roskildefestivalens uendelige sletter. Opgaven blev løst at unge polske landarbejdere, lettiske russere, unge antifascister fra Berlin, unge fra 15 forskellige stater i Afrika, samt omegn. Det har bidraget betydeligt til strømregning her i juli-august, og alle der har arbejdet, er blevet mætte.
slut

 

1999 "Gaderummet og Sozialistisches Patient Kollektiv (SPK)", 30 min
En måske første film om Gaderummet, ved Louise Hartzen. Gaderummet fortæller om sig selv, sin egen "terrorritst fortid" og om Sozialistischer Patient Kollektiv i Heidelberg, med den samme historie, men bare meget værre.

Hvorfor skal det være så svært?

 

 

**********************

2007-11-21 Oestre Landsret. Udskrift af dombog. Politiets ransagninger godkendes ikke.PDF

2007-11-21 Arbejderen. Ransagningerne var ulovlige.pdf

2007-04-12 24timer. 10 institutioner klager over ransagninger.pdf

2007-04-12 Urban. Ti institutioner klager over politiets ransagning.pdf

2007-03-03 Ransagning af Gaderummet kl.9.30-13.00.pdf

2007-05-02 Kbhs Kommune til Louise Frevert om hashrygning og om udenlandske aktivister.pdf

2006-05-31 Brev fra FAF Direktionen til MB Louise Frevert.pdf

2007-05-21 Fra Forvaltningen til Louise Frevert.pdf

.....Campingvognens befrielseskamp. Gaderummet

2005-02-01 Socialministeriet Imødekommelse af bevilgede driftsmidler.pdf

2004-01-20 Konsulentkompagniet. Afsluttende statusrapport for 2003.pdf

2004-01-20 Konsulentkompagniet. Afsluttende statusrapport for 2003.pdf

2004-01-01-2004-12-31 Bestyrelse, FAF og diverse kommunepapirer.pdf

2003-10-02 Socialministeriet Kopi af Tilskudsbrev til kommunen.pdf

2003-09-19 og 2003-05-05 Aftale Socialministeriet og kommune om midler.pdf

2003-06-12 Gaderummet. Notat om loennet arbejdskraft og fungeren, Kalle.pdf

2003-06-02 Kbhs Kommune. Vedr. GR som selvejende institution ift. arb.forv.pdf

2003-05-28 Kbhs Kommune. Indstilling og beslutning om Gaderummet.pdf

2003-04-04 Socmini. Rapport om udmoentning af pulje til socialt udsatte grupper.pdf

2003-03-19 Kbhs Kommune. Beslutningsprotokol Gaderummet vedr. fortsaette.pdf

2003-03-00 til 2003-12-31. Gaderummet. Bestyrelse, konsulentkompagniet, kommune.samlefil.pdf

2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Hoved.pdf
2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Bilagskrivelse om projektet.pdf

2003-01-09 Politisk Foelgegruppe indstiller Gaderummet til okonomisk stoette.pdf

2002-12-11 Kbhs Kommune fam og arb. Beslutningsprotokol om Gaderummet. Viderefoerelse.pdf

2002-10-14 Oversigt over fokuspunkter Konsulentkompagniet.pdf

2002-10-12 En anmeldelse af etnologernes rapport om Gaderummet Ved Peter Schmidt.pdf

2002-01-02 Til etnologer - overhold jeres aftale om fremlaeggelse.htm

2001-10-02 Marginalisering i velfaerdssamfundet. Socvidenskab. Tove, Charlotte, Linda, Linda hus 6.htm

2001-07-31 Gaderummet svarbrev. Anmodning om genoptagelse af sag - ogsaa vedr etnologer.pdf

2001-03-28 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse.pdf

2001-03-29 Autonomes Pionerprojekt aar 01. Dorte la Cour. Huse Loebeseddel.pdf

2001-02-28 Økonomi tilrettet budget for 2001-02.pdf

2001-02-28 GR. Økonomipapirer og vedtægter til kommunen.pdf

1999-05-01 GR til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgning paragraf 94 overlevelse 1999-2000.pdf

1999-04-10 Gaderummet. Kommentarer til kommunens afvisning.pdf

1999-03-01 Nekrolog over Regnbuen - invitation til viderefoerelse v Kalle.pdf

1999-02-24 Spørgsmål til GR fra Herlev Social og Sundhedsskole.pdf

1999-02-04 Gaderummet til kommunen v Kjeld Rothenmberg og Unna Madsen.pdf

----

1998-11-27 Oplæg Ungdomsvejledere v Kalle.pdf

1998-11-01 Kontaktforstyrrelse - en kritisk psykologisk analyse Kalle.pdf

1998-08-31 Kbhs Kommune Afslag fra kommunen v Rothenberg og Madsen til gaderummet.pdf

1998-06-12 Kbhs Kommune Winnie Larsen-Jensen vedr. brev af 3.juni 98.pdf

1998-06-01 Gaderummet til Kbhs Kommune. GR som udpost - forsøg på en ansøgning.pdf

1998-05-14 Offentlig møde om Marxisme - en introduktion v Kalle.pdf

1998-03-24 Et Slagelseblik på Gaderummet i sin start.pdf

1998-03-01 Div. papirer. Statuspakke om Gaderummet.pdf

1997-09-00 Gaderummet. Ansøgning Børne- og Familepuljen via Bydelsrådet.pdf

1997-06-12 Tina Hassing. Angst sluger man ikke med piller - i rel Gaderummet.pdf

1997-06-01 Projektbeskrivelse plus oko for Ini. GR og Regnbuen.pdf

1997-05-03 Gaderummet - en Kritisk Psykologisk praksis, til DP om Regnbuen.pdf

1997 Propaganda nr.8 Stormen paa Studenterhuset.pdf

1996-11-18 Noter til P1 Annjette Schou om Hvilke unge her.pdf

1996-10-06 Interview og oplaeg om Gaderummet v Kalle.pdf

1996-09-18 Startudkast om Gaderummet og dets virke.pdf

1996-09-27 Oplaeg AOF v Kalle.pdf

1996-09-07 Red Folkets Park.pdf

1996-04-19 Oplaeg AOF Lersoe Park Alle v Kalle.pdf

1996-04-00 Fra Samson til Helhedshus og Samson, skitse.pdf

1996 Årsregnskab Regnbuen revideret.pdf

1996-00-00 Manipulation og psykopati fra Ill. Videnskab og og Weekend Avisen.pdf

1995-5-20 DP nr.9 Invitaions til 10 aars foedselsdag Regnbuen.pdf

1995-01-31 Terapi - hvad er det oplæg om Helhedshuset ved Kalle.pdf

1995-10-05 til 23.10.95 Skrapbog for Berzærk på Nørrebrogade - den anden sidste bezættelse i 1990-ernes København.pdf

"Den faglige debat i Psykolog Nyt -
en forsvundet stemme tager ordet",

samt baggrundspapir

2001 En tilfældig morgenstund -
eftermiddag - aften i Gaderummet

Dagligdagens krop, psyke og socialitet - for udstødte unge.

Men det endte i et helt andet oplæg: "Giv psykologien kroppen tilbage",
der i stedet blev fremsendt.

Marts 2011

2011-01-30
"Psykiatriske diagnoser er samfundsmæssig mobning",
Psykolog Henrik Risdorf

 

19 dages sygefravær i snit i Københavns Socialforvaltning

http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2011/02/01/174836.htm

Socialborgmester Mikkel Warming, forsvarer sig med, at der

er kommet flere handicappede til”. Det er kun en halv

 sandhed, den anden er en forfejlet udstødelses- og hjemløsepolitik,

hvor et af de sidste alternative steder

- Gaderummet i Rådmandsgade 60 –

med Enhedslistens aktive velsignelse,

fik kniven i årene 2007-2009.

I kommunens efterfølgende organisation

på samme adresse, hedder det sig nu,

 at 70 % af personalet er langtidssygemeldt.

 

I skærende kontrast hertil står Gaderummets

nærmest negative sygefraværsrate gennem

alle årene inden døre 1996-2007 - indtil

Socialforvaltningen ville normalisere

mennesket. Da steg sygefraværet!

 

Måske konceptet i kommunens udstødelses-

og hjemløsepolitik stadig er forkert!

Se til eksempel en tidligere

økonomisk analyse af Gaderummet og kommunens erstatning af det i Rådmandsgade 60.

Og at det har tillige haft store,

helt unyttige og tragiske følger for en stor

gruppe udsatte og sårbare unge i København,

er utilgiveligt, får det bare lov at fortsætte!

 

tvg278 Video 30min. Januar 2011
Kommunister, islamister og andet udsat godtfolk
Organiser
http://bispebjerg.gaderummet.dk

 

http://modkraft.dk/blogs/eskil-andreas-halberg/article/selvorganisering-af-livet
Blog om selvorganisering

Free Bradley Manning and Julian Assange

Gaderummet 2011

Særlige artikler psykiatri/psykologi

 

2014-01-06 Politiken. Psykiatri paa afveje, Peter Goetzshe

2013-02-06 Politiken. "Mystiske dødsfald på Bispebjerg" / cash
"De to dødsfald var helt uventede", udtaler Anne Lindhardt, overlæge. Hmm! Hvor uvidende dum, må man egentlig forestille sig at være? I årevis har der været fokus på dødsfald grundet psykiatrisk (over)medicinering - "død af psykose" - og det kender en ansvarlig overlæge ikke noget til?!

Gaderummet lærte Anne Lindhardt at kende, da psykologistuderende, hun underviste, spurgte os, hvad hun var for en fisk, "så hadefuld hun var overfor Gaderummets organisationsform og behandlingsindhold". Vi måtte melde pas, vi kendte hende ikke - dengang!
Samtidig er dødsfaldende af patienter i Anne Lindhardts sold, holdt skjult indtil nu, herunder at afdelingen også har undladt at fortælle om dobbeltmedicineringen af patienterne, se "2013-02-06 Politiken. Region Hovedstaden undlod at fortælle om dobbeltmedicinering før mystiske dødsfald" / cash

Senere er enkelte af Gaderummets unge havnet på Bispebjerg, under Anne Lindhardt. Det fik de, det ikke bedre af; en enkelt var nærmest i livsfare, indtil han formåede at stikke af.

9. januar 2013 - 97 år senere

2.maj 1917 Rosa Luxenborg:

"I går læste jeg netop om årsagerne til at sangfuglene forsvinder i Tyskland: Det er den tiltagende rationalisering af skovdriften, have- og landbrug, som skridt for skridt berøver dem alle naturlige yngle- og næringsforudsætninger: de hule træer, det uopdyrkede land, krat, visne blade i gartnerierne", 2013-01-09 Arbejderen. Breve fra fængslet.

9.januar 2013 Gwynne Dyer

"Vi skal bare blive på vores nuværende kurs, så vil vi inden for ti år – og uden nogen vækst i ukonventionel olie- eller gasproduktion – gøre det umuligt for os selv at holde den globale temperaturstigning på under to grader, mens det inden for 25 år vil blive umuligt at holde den på under fire", 2013-01-09 Information. Det amerikanske skifergasmirakel er en and

2013-02-09 BT. Psykiatri Risskov. Ansatte udleverer piller til hinanden - og samtidig får hospitalet en pris for arbejdet!

GENOPTRYK: 2008-10-21 Karsten Olesen, Gaderummet. PSYKOFARMAKA OG BIVIRKNINGER

2012-09-27 Information. Psykiatrien på vildspor v Olga Runciman

2012-05-21 Politiken. Livet er ikke et matematisk problem v Allan Holmgren

2012-06-04 Information. Ingen kender fremtiden for Ritalin-brugere v Lise Richter

2012-03-17 Ritzau. Hver fjerde over 80 år er paa lykkepiller

2012-02-16 Dansk Psykolog Nyt 3, 2012. Afhaengig af medicin (starter nederste på siden)

2012-02-02 Ekstra Bladet - Lykkepiller - endnu et foster uden kranium

2011-01-05 Fra 1998 og frem. Irving Kirsch. Undersoegelser om effekten af lykkepiller 20110105124927_1_1_3

2011-04-11 Antidepressiva i gaviditeten P15-11

Danskere har i hver dag i snit 12.5 millioner lidelser.
Det er mere end 2 lidelser pr. person, fra 0 til 100 år

2004 Lykkepiller, Gud eller gift .

2011-05 Opråb fra lukket psykiatrisk afdeling april 2011

2011-06-17 Information, psykiatri: "Det er umenneskeligt at se sit barn gå til grunde uden, at få lov at gøre noget"

2011-05-24 Information. Socialpolitikken er blevet til beskaeftigelsespolitik. Özlem Sara ekic

2011-03-02 Politiken. Sæt velfærdsarbejderne fri v Õzlem Sara Cekic.pdf

2011-02-21 Information. 25.000 Ritalin-boern er for mange.htm

2011-02-12 Information. Sundhedsforsikringer er skidt for danskernes sundhed.pdf

2011-01-25 Information. Patologisk diagnosesyge v Svend Brinkmann.pdf

2011-01-27 Information. Netdebat, Brinkman, stress.htm

2011-01-13 Information, Peter la Cour, Den bioteknologiske personlighed vinder frem

2010-12-01 Skadelige fordomme om psykisk syge vokser, 24timer.dk
Nu skal fordommene pædagogisk behandles - men behandlede man mennesker i behov/nød ordentligt, så ville der ikke være fordomme til. Og: Så længe ethvert problem, af systemtet skal løses med tvang eller piller, så vil fordommene vokse. En evighedspengemaskine er skabt - for medicinindustrien, psykiaterne og opdragerne, men uden indhold for mennesket!

2010-11-19 Information. ADHD-medicin bruges som vitaminpiller. Marianne Raakilde Jespersen.htm

2010-11-18 Information. Sådan fik jeg 22 naeser. Soeren Ventegodt.htm

2010-21 Boern og Unge - Toppsykiater i lommen paa medicinalindustrien.htm

2010-10-16 Kronik Politiken. Michael Kaster. Hold kæft og præster

2010-11-15 Talk to me about workers rights · Modkraft_dk.htm

2010-11-12 Information. Mens vi venter på kapitalisme 4_0.htm

2010-10 Information mm. Artikler om ADHD, diagnoser og tvangsarbejde under nazismen

2010-10-20 Information. Besvaerlige kvinder fik det hvide snit.htm

2010-09-26 Politiken. Proeveklud i sit eget projekt "Prik til et tabu".pdf

 

Laplandsmodellen

"To forget how to
dig the earth
and tend the soul
is to forget ourselves..."
M.K. Gandhi  

2010-05-09 Bruce E. Levine. Are Psychiatric Drugs Contributing to Mental Illness Disability.htm

Depression, fra DR2: Den biologisk psykiatri udfordres nov.09

2009-11-19 Information. Depression, lykkepiller og snakke med unge Damp.pdf

The BBC to the rescue:

'The myth of the chemical cure' VIEWPOINTJoanne Moncrieff Dr Joanna Moncrieff

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8138893.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8334353.stm
http://www.ucl.ac.uk/mental-health-sciences/staff/moncrieff.htm

Set på KanalKøbenhavn
Psykofarmaka. det er en historie om mange penge – stoffer der holder en 330 milliarder dollars psykiatrisk industri i gang, men som ikke helbreder nogen. De menneskelige omkostninger er endnu større – disse stoffer skønnes at dræbe 42.000 mennesker omåret. Og dødstallet er stadig stigende August 2009

Her er en artikel om koblingen mellem skoleskyderier og psykofarmika  http://www.naturalnews.com/020394.html

Marion fra http://silentspheres.blogspot.com/2009/04/evidensbaseret-behandling-i-psykiatrien.html har postet dette:
 
Thorstein Theilgaard fra Bedre Psykiatri citeres i Nyhedsnotitsen: "Den alvorlige kriminalitet sker, mens de psykisk syge er under behandling og det viser jo med al tydelighed. at systemet ikke fungerer." Another report from the National Health Service in Great Britan about the treatment of Schizophrenia http://psychminded.co.uk/news/news2009/april09/schizophrenia-psychosis-medication003.htm

R D Laing Today:http://video.google.com/videoplay?docid=1080111888266372112

Fra DR http://www.dr.dk/odp/player.html?

http://www.dr.dk/odp/ActivateLink.html?uniqueid=B135915B-ECAF-431D-9AB6-A551153B327F&mt=recentweektab&st=recentWeekTab_1&furl=http%3A//

www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate%3Dseneste_uge%26day%3D-1%23c1&surl=http%3A//

www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx%3Fqid%3D993245%26odp%3Dtrue

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10565099&pnum=0

August 2009   A little info you might find interesting:
 
http://www.isps.org/
 
http://www.capris.no/product.aspx?isbn=8251838665
 
http://evu.dsh-o.dk/log/tmpfiles/372.asp
 

New programs 2008-09 TVGaderummet

 

Fra "Findes der et behov for socialisme?", del 3, Kalle

Nuværende samfundsforhold kan bestemmes som statens kapitalmagt over det alment menneskelige kooperativ, et produkt af den historiske annektering af den første slave som den tilsigtede fornedring af såvel slaven som af den socialitet, der, af mangel på mod og visdom, ikke kunne finde ud af at frigøre sig selv. Af disse grunde sættes så det samfundsmæssige i form af overgribende magt, det kommer an på privat at komme overens med overfor andres særlige interesser heri.

Det er også indenfor denne kontekst at Marx rejser problemet om den menneskelige religiøsitet, om religionen. Og han gør det, ikke ved at stille sig som ateist overfor det religiøse, men ved at undersøge betingelserne for hidtidig religiøsitet (jvf. også Witt-Hansen 79: "Kristen og marxistisk sameksistens?", Reitzel 1979; - "Historisk materialisme", Berlingske).

Som Marx selv udtrykker det: religionen "er den fantastiske virkeliggørelse af det menneskelige væsen, fordi dette menneskelige væsen ikke ejer sand virkelighed. Kampen mod religionen er da umiddelbart kampen mod hin verden, hvis åndelige aroma er religionen"(Marx 73: "Økonomi og filosofi: Ungdomsskrifter", i Villy Sørensen (red.) 1973, Gyldendal, s.51).

Derfor kan Marx også efterlyse eller søge en åndelighed, fx. "åndelige våben" (Ibid, s.66), der besjæler vores verden - frem for at være behersket af den nuværende verdens egen fremmedgørelse, i dens gestalt af jordens underlagthed statens kapitalmagt, også i de universelle kosmiske sansninger.

TIL SPØRGSMÅLET OM DET MORALSK-ETISKE må svaret derfor være: Det moralsk-etiske kan kun komme fra, hvad denne kontakt og omgangen hermed som samfundsmæssig kraft puster af værd ind i livet, som det allerede a priori er givet". 

Godt nytår. Det siges at gode drømme

altid går i opfyldelse. Det tager bare lidt

længere tid.

 

Januar 2011

2010-12-31 Mødet mellem udsatte unge
og det sociale system.
RUC-opgave Anne Lei Jacobsen

3 unge fra det gamle Gaderum taler ud
Se også kronikken af Prben Etwil.:
"2010-12-15 Politiken. De fleste boern har det godt, men ... "

 

 

 

***
CC er et kollektivt nederlag. Vi talte 6 i går:
Franz, Jesper, Lars, Andy, Ivo – og nu Christian
*** Send besked gennem nettet

 

En gaderumsrod er gået videre –
sidste fysiske stop er Skovshoved Kirke
Christian CC Christensen
Bisættelse tirsdag kl.14-17 d.14.december 2010

 

Vi mødes ude foran Nørreport Station kl.12.45 – og

tager linje C ved 13-tiden til Ordrup Station. Der er

sørget for, at der er billetter til de, der ikke selv har

råd. Bagefter tager vi til Folkets Hus på Nørrebro til

gravøl.

Gaderummet 2010 December

CC taler ud "Interview medio november 2010"

Mindeside Cristian Christensen

http://gaderummet.dk/CC/

2010-12-07 Jyllands Posten. 22-årig død af for megen morfin

Hørt fra sidebordet
Enhedslistemedlem: ”Det er Kalles skyld, det hele,

for han startede besættelsen”
Aktivisten: ”Det var altså mig, der foreslog at vi
skulle besætte – og det var Kalle så senere med på”
Enhedslistemedlem: "_".


Fucking kommune og socialudvalg. I var advaret!
Og hvornår sker det for en næste ung?
Kære Christian CC Christensen -> CC i facebook.com
Vi mødes i morgen lørdag kl.15 i Folkets Park, og
finder et sted at gå indendørs, til øl, kaffe, joints,
slagsmål, hærværk o.a.
2010-12-01 TV2 22 årig mand død id-35410609.pdf
Som Christa og Laura siger "Pas godt på Bullit",
der hinsides. Vi ses.
Kalle og Nikoline

Mere dårlig nyt, fra de gamle lokaler i Rådmandsgade,
som kommunen med politiets hjælp overdrog til
Askovgården & Missionen for Mænd
2010-12-01 TV2
En anholdt i sag om stoffer id-35412615.pdf


2010 December

Selvfølgelig.
2010-11-29 Notits Information.
Mange års forskning kan være forkert

Notitsen understøtter kritikken fra Gaderummet i
Information "Kritik af psykologhjælpen, 12.august 2010"


Ritzau meddeler d.5.november 2010, at "Mændenes
hjem får ansvaret for sundhedsrum"
2010-11-05 Har Enhedslisten en pøbelpolitik - eller har de kun Mikkel Warming?

2010 November

 

2010 Oktober Nyhedsbrev Gaderummet

Kommentar til artiklerne om "Politisk korrekthed og kapitalfonde" i Nyhedsbrevet

 

 

17 år siden

20.oktober 1993. Radioen spiller en tidlig morgen, og der kommer radioavis.

"Studenterhuset er i morges blevet stormet af politiet, våben og papirer er beslaglagt,

men ingen er blevet anholdt da huset var tomt". Sådan nogenlunde lød det. Alle tænkte:

"Sikke det går hedt for sig i Tyskland!" - men det var ved RundeTårn.

 

 

Det er i dag 17 år siden at forløberen for Gaderummet, "Rådgivningsgruppen Regnbuen" og

"Studerende mod racisme" i Studenterhuset i Købmagergade, blev stormet af et talstærkt politi,

og kom forsiden af Ekstra Bladet som "Terroristrede på Univisersitet", og med en leder der slår fast,

at de "har forladt demokratiet, og skal ud af klappen",

s.2 i 20. Oktober 1993 Terrorist-rede på Universitetet Presse. Udvalgte klip

1993 Terrorrist-rede på universitetet - Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende mod racisme Al presse se mappe G1-G4 i Grafisk oversigt over Regnbuens historie

 

1996 De Autonome. Artikle af Kritiske Psykologer, Rådgivningsgruppen Regnbuen.pdf
1993 Udkast Kommentar Morten Nissen Social og politisk marginalisering.pdf
1997 Propaganda nr.8 Stormen paa Studenterhuset.pdf
1993 Slaget om Studenterhuset, Kalle
2009 Striden i Studenterhuset 1993. Hvad kan Gaderummet lære 2009

*

2010-10-18. Kommunen prøver nu en DOBBELTGADERUMMET på stofmisbrugscaféen Dugnad. Først skulle lederen i Café Dugnad ryge, og en leder røg ud - og hvad Gaderummet i sin tid og i samme situation sagde "nej" til, da grundlaget var kommunal spin og intrigeren - og nu tiden så alligevel kommet til selve ledelsen.
2010-10-18 Information. Sandheden om Cafe Dugnad
Se mere nedenfor fra 1.juli 2010 vedr. Café Dugnad

2010 Oktober

FORBUDT UNGDOM introducerer Kapitalfonde og politisk korrekthed versus lysten til hash, drikkelse, hore og slås!

Tag din uskyld - før den bliver kronisk. Tvunget frem fra mulden af:

- "Det har været vederkvægende og jeg har grinet, mere end i mange år hvis nogensinde", A.

- "Jeg klappede i mine hænder da jeg læste din 1 maj artikel og har tilladt mig at hænge den op på mit arbejde!", N.

 

2010 August

2010-07-23 Information. Hvor kan man gå hen, hvis man ikke har et hjem? v/ Tina Rye Hansen

 

2010-07-13 Information. Kritik af psykologhjælp, v/ Kalle Birck-Madsen, samt Information. Læserbreve vedr. artiklen

 

Hvad er der sket med Gaderummets unge efter kommunens fratagelse af driftsstøtte og politiets rydning af lokalerne 21.november 2008 ? Rosløse unge svigtes. Hus Forbi 2010-07-07 HUS FORBI Smidt på gaden. Rodløse unge svigtes v Lisbeth Rinholdt

Se også

Det opbyggelige projektEros og tanatos - Om det hinsides! Og er der veje tilbage? Kaia billeder TVG juni 2010 vidoe 15 min
De enkelte 48 billeder i original format er her: Billeder Kaia Nykjær Petersen,juni 2010.pdf

 

2010 Juli

Utroligt så mange problemer kommunen - og 'kommune' betyder fællesskab - kan blive ved med at lave. Er de "købt" af nogen? Bureaukratiet, nomenklaturet, DJØF-drengene og deres manegement strategi, psykiatrien og dens medicinalindustri, de udliciterede aktiverinssteder og jobtræningspladser - de tomme aktiveringsfabrikker, forestået af såkaldt "intellektuelle" - eller hvem så? Der er jo ikke meget selvstændig tankevirksomhed tilbage.

NU IGEN: Københavns Kommunes Socialudvalg er igang med samme fejltagelse, nu over for Hjemløsecafeen for stofmisbrugere på Vesterbro, som tidligere overfor Gaderummet på Nørrebro (og alt det mere som ingen ved). Den skal tvinges til ændringer, trods den løser sine opgave med tilfredshed for brugerne og for samfundet.

2010-06-23 Pressemeddelelse. Københavns Kommune tvinger café for stofmisbrugere i knæ. Cafe Dugnad beder om hjælp til flere m2 og får tilsyn, og mere politi i stedet

2010-06-23 Løbeseddel Dygnad Dear Guests

Se også www.dugnad.dk

 

 

Kratluskerne på Bispebjerg, TVG sommer 2010 20 min.

Politisk kortfilm om politiets hovedaktivitet i dag

 

 

 

 

2010-05-18 Det faglige fristed - "hver diagnose sit eget bur", v Alina Djakowska og Sara Barbara FryszmanNår hjertet ikke har flere tårer
Replik til Mikkel Wraming

 

2010-05-12 Arbejderen.Mikkel Warming. Svar til Tina Rye om målrettet hjælp.pdf
"hvis alt skal være for alle – så bliver det reelt for ingen”

 

2010 Maj

18.april 2010 TVG del 2. Dagligdag i gaderumshøjde, Münchhausen, medforsker-konceptet, kommune-sagen/parlamentarisme, stoffer, at blive søgt købt, kapitalisering af socialt arbejde 30 min

17.april 2010 TVG del 1
Dagligdag i gaderumshøjde. Dio-monolog Troels Peter og Kalle. Grounded TheorieDel 1, 30 min

pige tappes for liv Caia billeder 2010 /htmDrengen på månen

2010-04-08 Information. Kvarterløft er en kulturel ansigtsløftning, Tina Rye Hansen

 

Til arkivet

2000-01-29

Sangen om Regnbuen v Sabine Hviid.

P1 Danmarks Radio.wav

50 min lydbånd
/

MP3

 

2010 April

26.marts 2010 RADIO KAREN. LYDBÅND 2 TIMER. Gaderummet aktuelt og historisk - om kampen for et fristed, og de mistede lokale i Rådmandsgade d.21.november 2008.html / wav-format mp3

 

Nyhedsside Gaderummet før april 2010 ->

Ugens udvalgte fra pressen (o.a)

 

2014-01-14 Arbejderen: "Krig og kapitalisme går hånd i hånd"

2013-02-01 Information. Det nye mantra er 'marked i dybden', Nina Trige Andersen

2013-01-30 Information. Vi overlever kun hvis alt kan genanvendes.

2013-0-30 Information, Joergen Lindegaard Petersen, Paa vej mod et industrialiseret servicesamfund

2013-01-30 Grib chancen, Information!
"Vi lever i et paradigmeskifte, hvor klima og miljø vender op og ned på, hvad vi tidligere forstod som ubetinget positivt: vækst".

2012-06-13 Arbejderen. Tomt svar til radikale kommunister

2012-06-11 Information. Joergen Steen Nielsen. Forskere foer Rio. Vi er på vej mod globalt tipping point

2012-05-31 Informtion Joergen Steen Nielsen. Bhutans groenne plan vil kunne redde kloden

2012-06-04 Information. Myten om nyderen og yderen v Mathias Herup Nielsen

2012-03-14 Arbejderen. Mordet, ingen blev dømt for

2012-03-12 Det Ggl. Teater .Henrik_Jandorfs_kronik_i_Politiken_12_marts

2012-03-05 USA-aktier kan lede den næste nedtur

2012-02-24 Information. Derfor er Kinas politiske model overlegen v Eric X.Li

2012-02-24 Arbejderen. Nye angreb på unge arbejdere v Benjamin Carl Egerod

Mumia Abu-Jamal

2011-10-24 Information Zygmunt Bauman. Kapitalismen er for opfindsom til at dø

2011-10-13 Information. Ny skatterapport — ny ammunition til Occupy Wall Street

2011-10-18 Information. Jeg er kommunist, men jeg er ikke idiot

2011-08-00 no-146-undercover-exchange-protests. Afdækning af en engelsk politiagent mod venstreorienterede i DK

2011-10-12 Information. Russerne kommer

"Kældermennesket er den socialt isolerede mand, som har lukket sig inde med sig selv, sine magtfantasier og sin brændende foragt over for det samfund, han nægter at være en del af", Rune David Grue

2011-10-10 Nordjyske. Støj fra kæmpemoeller vil lukke Thylejren Ingeniøren

2011-10-10 Information. Tale til besætterne af Wall Street information_dk

2011-09-30 Information. John Gray. Kapitalismens triumf blev borgerskabets undergang

2011-09-02 politiken Kronik. Holdningen til ryggen, Tom Bendix

2011-07-08 Imformation. Tilbage til (menneske) naturen. Jørgen Steen Nielsen

2011-05-19 Arbejderen. Privat lejehær skal knuse oprør.pdf

2011-06-16 Information. Enhedslisten vil gøre op med vækstdogmet, Per Clausen og frank Aaen 271159

2011-05-16 Der er forskel på at organisere sig og at virke kollektivt - autonom infoservice

2011-06-15 Information. Vi kan ikke bleve ved at betale gælden på visa-kortet med vort Masterkort. J.S.nielsen 71055

2011-06-06 Information. Krig mod narko er en fiasko. Martin Burcharth 270622.htm

2011-03-04 Politiken. Livet i fjordene er tæt på at dø.pdf

2011-03-01 Histrorieforvanskning om Anker, så det batter, v Kjeld Olesen.pdf

2011-02-28 Information. "Venstrefløjen skal tilbage til skurvognen", Jakob Mathiassen

2011-02-03 Information. Det halve Grønland ramt af afsmeltning.htm

Nyt i Danmark, trods det har været her mange år
2011-01-31 Ritzau. Kristne og jøder forfølges.pdf
Når samfund hviler i diktaturer, emirater eller i statskapitalisme, så er styreformen "del og hersk". Det er spørgsmål om tid, hvem der undertrykker hvilke andre, ud fra hvilke givne tilskrevne egenskaber, og hvornår det sker - fremfor fælles handling for hinandens liv. Det sidste henvises til at være residualkategori i den daglig kamp for overlevelsen.

2011-01-09 Politiken. Rødderne får sværere ved at finde vej.pdf
Apropos naturen, landbrugets krise - og fremtidens naturgrundlag

2011-01-09 Vi mangler et naziopgør.pdf

2011-01-08 Politiken. Økonomernes tyrani v Per.H.Jensen.pdf

2011-01-08 Politiken. Anmeldelse. Velfærdsstaten er ikke et mirakel.pdf

2011-01-04 Arbejderen. Assange-i-sigtekornet.pdf

2011-01-04 Arbejderen. Forbudte nyheder. USAs militær.jpg

2008 REDOX Politimand dømt for ulovlig våbenbesiddelse

 

Forside