Korrespondance ind og ud af huset

Det er meningen at al ind- og udgående post i Gaderummet skal kunne findes her.

Indtil videre sættes al nyt stof sat ind under "Socialudvalget, presse og Gaderummet",

eller under "Andre nye link".

HOT STOF NYHEDER

Socialudvalget, presse og Gaderummet. Link for al stof


2007-03-01 Skammens dag: Dø Ungeren - Leve Ungeren 

2006-12-20 Gaderummet om Ungeren. Magistraten har ansvaret.

2006-11-16 GAderummet om Ungeren. Forsvar fristederne - Ungdomshuset skal overleve

2007-02-28 Generalforsamlingsudtalelse. Slutdokument. Fra Paladsfuser til Gaderummet Befriet Område

2007-02-05 Presemeddelelse: Efter stormen kom afklarende ro
2007-01-28 Paladsfuseren i Gaderummet. Fællesmødeudtalelse og dokumentar

2007-01-03 Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.august 2006

2006-12-00 På kanten af Integration. Projekt i Socialpsykologi 1

2006-12-19 Socialministeriet. Tilbagemelding på brev af 16.november 2006

2006-12-07 Følgebrev til tilbagemelding til tilsynsrapport, v/ Ole henriksen, formand

2006-12-06 Kommentar til tilsynsrapport. Sagsnummer 319632 v /Ole Henriksen

2006-12-06 Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejdersynspunkt v/ På vegne af den samlede medarbejdergruppe Fatima Lindegaard Pedersen

2006-12-06 Gaderummets Tilsyn. Tilbagemelding på Tilsynsrapport af 8.november 2006, v/ Kalle Birck-Madsen

2006-11-17 Københavns Kommune. Underskrevet tilsynsrapport af 2.juni og 15.august 2006


2006-11-16 Breve vedr. tilsynsrapport til Socministeriet, Socialborgmesteren og tilsynet v/ Carsten Stæhr Nielsen


2006-11-08 Økonomi i Gaderummet 2006 og de faglige udfordringer v/ Kalle Birck-Madsen

2006-11-08 Københavns Kommune. Vedrørende tilsynsrapport på Gaderummet, samt

 tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2.juni og 15.august 2006,

 v/ Carsten Stæhr Nielsen og Karen Elmegaard.

 Og Tilsynsrapport v/ Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen

**** 

2006-09-15 Gaderummet forskningsprojekt:

"Projekt Indre Lænke - en undersøgelse af social fastlåsthed blandt marginaliserede unge"

****

2006-07-27 Generel fondsansøgning

2006-07-25 Arbejdsstatus juli 2006

2006-07-23 At danne nye arbejdsgruppe juli 2006

****

2005-10-17 Takketale til Hjemløseprisen

2005-04-20 25.års historie i Gaderummet. Spiseseddel til foredrag

2005-03-30 Foredrag Søsterorden nr.11, Leonora Christine. Odd Fellow Palæet: Gaderummet - socialpsykologisk fristed for udstødte unge

****

2004 Samfund og terapeutiske former. Til et begreb om samfundsformen for menneskelig livsopretholdelse, samt om samfundshistoriske former for lidelser og om lidelsers ophævelse versus reproduktion


Link til psykologiske skrifter og videnskabsartikler fra rådgivningen

Arkiv rådgvningen 1980-1995

Digte om tvangsmedicinering vinter 2006

1999-2000 Inner Wheel Kvindegrupper: Foredrag om udstødte unge

______________________ 

Sidestart 10.december 2006