Eksterne evalueringer->

 

2004 Konsulentkompagniet. Afsluttende statusrapport for 2003

2002 Gaderummet - evaluering af vaerested og raadgivning, ved CASA

- 2002 Gaderummet, indledning ved CASA

2001 maj. Kulturanalytisk evaluering

- 2002-10-12 Anmeldelse af etnologernes rapport om Gaderummet, Peter Schmidt

- 2002-01-02 Til etnologer - overhold jeres aftale om fremlaeggelse

- 2002 jan. Et håb om et sted og et redskab i socialpolitik. Kronik JPKoebenhavn

-

Gaderumsforskning:

"Projekt Indre Lænke - en undersøgelse af social fastlåsthed blandt marginaliserede unge", 15.september 2006

 

2006-11-08 Feltnoter fra studiegruppe i Gaderummet

 

 

Skrifter fra Gaderumskampen 2006-2008