2015-04-23 Hellebro -- set fra Gaderumshoejde

Fra: Eva Riedel [mailto:eva.riedel@aberdeen-asset.com]
Sendt: 28. april 2015 10:27
Til: 'Kalle Birck-Madsen'; afr@adhd.dk; andreaboel@yahoo.dk; dannielmo@gmail.com; dorteglad@gmail.com; tore.vendelhaven@gmail.com; info@solo-ark.dk; tina-lindskov@hotmail.com; nomadmand@gmail.com; anine@hotmail.com; gretsche@hotmail.com; hov@herfraogvidere.dk; robert@kofoedsskole.dk; bentk@kofoedsskole.dk; durumrullen@gmail.com; Aki@udenfor.dk; nh@udenfor.dk; tve@udenfor.dk; maj-britt@rg60.dk; ans@weshelter.dk; rene@sandudvalg.dk; richardt.aamand@gmail.com; steen1954@live.dk; jv.live@live.dk; lenetsvendsen@gmail.com; riefink1012@gmail.com; avp@vi-goer.dk; bentk@kofoedsskole.dk; ba@udenfor.dk; bs18@sof.kk.dk; dlm@vi-goer.dk; jv.live@live.dk; robert@kofoedsskole.dk; z98d@sof.kk.dk; anders@urk.dk; bs18@sof.kk.dk; jacob.krarup@urk.dk; jakob@urk.dk; Thea@urk.dk; epa7@abv.bg; kasadk@hotmail.com; thman@rodekors.dk; 'xw19@sof.kk.dk'; 'C55C@sof.kk.dk'; 'E98Z@sof.kk.dk'
Cc: Katrine Abel-Jespersen; Irene Rekling; 'info@gaderummet.dk'
Emne: Svar til Gaderumme om foreningen Hellebro

Kære alle,

Gaderummet har på linje med de andre hjemløseorganisationer været inviteret til at være en del af foreningsarbejdet på HELLEBRO.

I forløbet er det blevet klart, at Gaderummet hverken kunne acceptere vores fælles mål, vores måde at arbejde sammen på eller vores husorden.  Vi anser det på den baggrund helt naturligt, at Gaderummet har meldt sig ud af samarbejdet. Vi takker for Gaderummets mange forslag til værestedets drift, og ønsker Gaderummet alt det bedste fremover.

For en god ordens skyld vil vi præcisere, hvad værestedet HELLEBRO står for.

Foreningen HELLEBRO er en non-profit, humanitær organisation. Foreningen har etableret og driver et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse for unge hjemløse i alderen 18-29 år på Haydnsvej 2, 3. sal, 2450 København S.

Formålet med foreningen er at skabe et forpligtende fællesskab på en fælles platform for at hjælpe unge hjemløse for foreningens medlemmer (hjemløse-hjælpeorganisationer, de unge hjemløse og frivillige) og Københavns kommunes hjælpeinstanser.

Hjælpen består dels af, at de unge hjemløse på værestedet finder en helle, hvor de kan få et bad, en kop kaffe, oplade mobiltelefonen, vaske en vask, få adgang til internet cafeen, eller blot finde ly.  Dels at de unge hjemløse støttes med rådgivning om job, bolig, og personlige forhold. Endelig søges de unge motiverede med meningsfulde aktivitetstilbud, og søges engagerede ved at have et ungt  værested, som de selv er med til at udvikle. 

Med andre ord, er det vores fælles mål, at de unge hjemløse skal føle sig velkomne på HELLEBRO og bedre rustede til selv at kunne håndtere job,- bolig og personlige forhold.

HELLEBRO åbnede den 12. april 2015. Vi holder på frivillig basis åbent hver søndag-mandag-tirsdag ml. 9-19, men forventes på sigt at skulle være åbent hver dag.

Vores husorden overholder landets love og understøtter et forpligtende fællesskab.

·         HELLEBRO ER ET VÆRESTED, IKKE ET VÆRTSHUS. Vi kan leve med, at du kommer påvirket, så længe du ikke er til gene for de andre unge, men vi indtager ikke alkohol, hash eller andre stoffer i huset.

·         PÅ HELLEBRO PASSER VI PÅ HINANDEN. Vi accepterer ikke hårde stoffer, eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster eller hælervarer.

·         DET KAN IKKE BETALE SIG. Hvis du sælger hash eller andre stoffer på HELLEBRO, bliver vi nødt til at bortvise dig.

·         VI SKAL ALLE KUNNE LIDE AT VÆRE HER. Vi skal respektere hinanden ved, at rygere kun ryger i aftalte rum eller går udenfor og trækker lidt frisk luft.

·         VI SKAL ALLE FØLE OS TRYGGE. Vi accepterer ikke vold og trusler, og beder hellere politiet om hjælp end at tage nogen chancer.

Foreningen HELLEBRO’s bestyrelse består af: 

Steen Rosenquist (SAND), næstformand

Jens Vestergaard (SAND)

Daniel Madsen

Marianne A. Osbøll

Rie Fink (SAND), kasserer

Eva Riedel, formand

På vegne af bestyrelsen for foreningen HELLEBRO.

Eva Riedel


This email and any attachment are confidential and may contain privileged and copyright information. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email. In accordance with good business practice and applicable regulations, all electronic communications with the Aberdeen Asset Management Group of companies may be monitored and retained. Aberdeen Asset Management PLC, Company Number: SC82015, Registered Office: Ten Queen's Terrace, Aberdeen AB10 1YG Scotland .
For further information please visit our website: http://www.aberdeen-asset.com and www.aberdeen-asset.com/aam.nsf/AAM/privacy.