HUSORDEN for HELLEBRO 3.je

Forslag markeret med gult

Alt andet er rundbordssamtale med mig selv.

 

 

Enhver husorden er altid foreløbig. Den forandrer sig, uddybes og præciseres gennem, hvad et hus møder af nye opgaver og problemer, og hvordan disse bedst kan takles, på kort sigt og på lang sigt, både overfor opdragsgivere, støtter og brugere.

Nedenstående er et forsøg på formuleringer på områderne af rygning, alkohol og adfærd.

 

De er ikke uvildigt skrevne. De differentierer, så alle kan føle sig velkomne i huset, i hvert fald til en start. Så er det også muligt senere, at skrive forandrende forbedringer ind, efterhånden som ting kommer til at udvikle sig gennem praksis.

 

De er skrevet på baggrund af, at huset med sit formål om ”støtte til unge hjemløse”, og at frivillig aktivitet og brugerindflydelse skal være bærende, at det så skal være muligt, for alle mulige forskellige mennesker, der vil deltage og bidrage, at disse også kan føle sig hjemme og ikke kun være gæst i fremmed hjem, i hvert fald til en start.

 

Senere vil husordenen selv invitere til huset, altså hvis der foregår noget praktisk af værdi for mig, med det miljø husordenen har bygget op?   

 

 

ALKOHOL
Øl og vin og er ikke bandlyst i huset. Skal kun nydes ved lejlighed, med måde og i respekt for andre.

 

RYGNING.

Respekt for ikke rygere. Rygere henvises til aftalte rum i huset, eller til at gå udenfor og trække luft.

 

ADFÆRD

Ved gentagne disrespekterende og truende adfærd, meddeler huset karantæne. Huset accepterer ikke hårde stoffer eller ikke-ordineret medicin, tyvekoster og hælervarer.

 

 

I ingen af ovenstående tre punkter, er der præciseret nogen procedure, i tilfældet et problem. Eller hvordan det optræder, lokaliseres og kan håndteres. Det må videre omtanke med praksis i huset, kunne gøre. I en husorden ligger også, hvilke brugere i målgruppen af unge hjemløse, der vil kunne bruge huset, gøre det og blive en aktiv part – eller vælge det fra. Det samme gælder for frivillige.

 

Som den for start-pennen på husordenen, vil jeg sige, at det er bedst at få det hele og væsentlige med fra starten, når noget skal gøres levedygtigt. Og det kan være ganske svært, når det skal formuleres i enkelte små punkter.

 

Man kan til sin afklaring, lave en lakmusprøve på ovenstående husorden og dens tre punkter, og hvis ikke man har en egen forhånden, så fx ud fra Buddha, hvor den ”største fejltagelse, man kan begå, det er forenklingen”.

Dvs. til spørgsmålet om noget i husordenen er kogt ned til en ikke brugbar praktisk rettesnor, ikke bare for nuværende, men også for kommende udvikling, at starte sådan, med de formulering der er valgt!?

 

Det er nemt at forestille sig sine egne intenderede regler med huset ført helt igennem på husplan, både i hensyntagen til omgivelser, støttemuligheder og indhold, og hvordan alt går op i den bedste enhed for en selv og egne nære og kære. Men en enkelt person eller gruppes værdisæt, tror jeg ikke alene kan løfte husets opgave.  

 

Derfor er husordensforslaget ikke et forsøg på et kompromis mellem en nultolerance og rygere og alkoholnydere, men et forslag til en differentieret og åben praksis, som ikke skal forhindre brugere og aktivister i at kunne mødes, på den ene eller den anden måde. Og således at husordenen kan flytte sig, få forbedring, begrænsninger og tilføjelser, og bedst muligt støtte husets formål, herunder at det skal kunne blive selvbærende, og finansiere sig selv, gennem sin kommende ydelsesstruktur. Ingen enkeltgruppe kan eller vil yde dette, så ville det også være et andet projekt, men det betyder samtidig at det er summen af de enkelte gruppers/organisationers/enkeltpersoners virke, der afgører om huset kan forny sit økonomiske grundlag, eller ikke.

Det vil i starten være muligt at søge alle mulige midler, sikkert med held, men så kommer tiden, hvor ansøgningen om midler, skal følges op med beskrivelse af husets resultater på alle planer og niveauer, og hvor det er indholdet af disse, også i en kvantitativ opgørelse, der afgør en fortsat støtte til husets drift – eller et stop for videre støtte.

 

Jeg er ikke den bedste til at komme med et udkast til en husorden. Husordenen er sådan én, der altid volder problemer, på den ene eller den anden måde! Også når den medstemmer praksis i dagligdagen. Jeg har til eksempel, ikke været ude/rundt og slå på tromme for huset – hverken i mit ressourcebagland eller i min brugergruppen - for det omhandler også, hvad jeg kan slå på tromme til. Og hvad der ikke vil være muligt i huset. Jeg har i hele mit liv, leget med dem, ingen andre vil lege med – og derfor min tilbageholdenhed på dette område.

Faktorer som ovenståene og sikkert flere i ens egen hidtidige livspraksis, som de har udviklet sig, og hvad man gerne vil arbejde med i huset, og hvad man kan bidrage med – hvor forskelligartede ideerne så end er - tror jeg spiller en stor rolle i afklaringen af ens engagement, og for den prioritering, det kan få i eget frivilligheds-liv, helt ned på niveauet af antal timer man lægger i huset.    

 

Den er en udfordring, husordenen. Den skal varetage mange forskelligartede interessenters behov, nuværende og kommende, der har betydning for husets overlevelse. Og hvor ingen dage vil være ens. Fejler man på et punkt, fejler man måske på alle.

 

*****

 

Ovenstående ord om røg og druk omsat til de enkelte lokaliteters brug, altså den lokalemæssige differentiering, kan være følgende:

 

Huset kan således ikke opfattes som en ikke-ryger zone, men som et hus for respekt for ikke rygere.

 

- Man kan ryge i opholdsstuen – den med billard/bordtennis/sofaer/fjernsyn/pc-ere - eller udenfor.

- Hvile, sofa og pc-hjørne-indgangsrummet til venstre, er røgfrit.

- For mødelokalet bagerst, der er tiltænkt gruppemøder, herunder lokale grupper med interesse for huset – og hvor man kan booke lokalet - her sætter mødet selv sin ryger eller ikke-ryger dagsorden.

- Organisationsrummet tilstræbes røgfri. Kan ved store offentlige møder, efter aftale anvendes som mødelokale.

- Køkkenet har et bord i sit hjørne ved vinduet til de spisende rygere. Der kan evt. sættes en flytbar væg op mellem rygere og ikke rygere, hvor rygerne havner i hjørnet – sammen med vaskemaskinen og tørretumpleren, der med fordel kan flyttes til køkkenet, og dermed frigive et rum for huset. Køkkenet skal så kunne reetableres med sit store mødebord i midten, når der er anledning hertil.

 

Andre rum/lokaler som ikke er benævnt i ovenstående, er i udgangspunktet ikke-rygerum. I samtalerum skal undtagelser herfra, ikke være en begrænsning.

Huset har endnu to ledige rum, et stort og et lille. Begge kan komme i spil, ud fra hvad der mangler af plads/rum til (funktionsopdelt) aktivitet/væren/aktion - you name it! Allerede beskrevne rum, kan sigtes i samme åndedrag. Kan noget nyt dukke op, blandes kortene igen?

 

Ift. den fysiske unge hjemløse, hvis tilstand ingen kender, når hyn er ny og går ind ad døren. Og om hvem nok ingen kan se, hvem er, og hvad det handler om og om noget bestemt:

 

Efter mange trapper, så skal man kunne sætte sig, ude i det forreste af huset, stande i tid med hele sig og gemmer - og måske få øje på et miljø rundt om en, der indbyder til at invitere sig selv mere indenfor.

 

 

Kalle

7. april 2015