Program for Living Leadership Discovery Journey

http://gaderummet.dk/2011/emba - Torsdag d.7.- lørdag d.9. april 2011 vedr. Gaderummet-Regnbuen, "socialpsykologisk fristed for udstødte unge"

Program

2011-03-25 Forespørgsel og invitation Jacob B. Theilgaard CBS

Materiale af eventuel relevans for EMBA-studerende

Umiddelbart tænkes følgende som første overblik nedenstående 7 punkter - og måske et talepapir fra 2005 er den letteste indgang "Gaderummet - socialpsykologisk fristed for udstødte unge", marts 2005 - eller fra den tunge ende, Gaderummets overlevelsesmanifest fra december 1999: "Ungemanifest for ungeværd", der indeholder en større kritik af etableret psykologisk og psykiatrisk behandlingspraksis.

 

Det første papir er fra 2002 - 15 år efter starten - og er den fælles ansøgning mellem Gaderummet-Regnbuen og Socialudvalget i Københavns Kommunen til Socialministeriet, der siger ja 3 mdr. senere. Finanslovsbevillingen på kr.4 mill om året, udløses når Gaderummet finder nyt hus at flytte til, hvilket sker maj 2005.

 1. Projektbeskrivelse ”Gaderummet” fra 2002, lavet af Konsulentkompagniet, og baggrund for den endelige bevilling fra Socialministeriet
  2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Hoved.pdf
  2003-01-19 Ansoegning til Socialministeriet Bilagskrivelse om projektet.pdf


 2. I 2006 kommer Kommunens første tilsyn på besøg - det Socialfaglige Tilsyn - og rapporten starter en konflikt, hvor Gaderummets midler tilbageholdes fra 1.juni 2007, og hvor lokalerne med politiets hjælp tages i slutningen af november 2008. Vi havner på et kontor, og så på gaden og i private lejligheder.

 3. Vi laver ansøgninger til Socialministeriet/Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet med en ny og mindre model for et Gaderum - men det skal for de tre ansøgningers vedkomemnende ende op i et fuldt medfinansieret projekt efter 2 år, hvilket er nærmest umuligt at honorere eller honorere indenfor det sociale område som sådan!

  1. Lille Gaderum - døgnåbent fristed for unge, et sted at være
  2009-01-16 Til Velfaerdsministeriet.Ansoegning til puljen udviklingsprojekter under satspuljen for 2009.pdf
  2. Daglig livsførelse - kollektiv udforskelse og individuel livsførelse
  2009-02-09 Gaderummet. Ansoegning til Aktivitetstilbud paa vaeresteder mv.htm
  3. Fra skæbne til person - samfundsborger gennem selvbestemmelse
  2009-02-16 Tips og lotto-puljen. Ansoegning fra Gaderummet.htm
  Og en fjerde:
  4. Den gule stue - sidste stop før udvisningen. Rådgivning & aktivitetssted for unge med betinget udvisningsdom

  2009-04-01 Til Integrationsministeriet. Ansoegning vedr. Forebyggelse af kriminalitet, med budjet.pdf


  De første tre ansøgninger er tegnet op i en skitse. De er et komprimeret udtryk af det gamle Gaderum, i en mindre men specificeret form. Og fortæller dermed heller ikke om nyt!!
  Skitse ansøgninger 2009


  - og får afslag. Siden har vi ikke søgt. Men sundet os, og lavet lidt videoer til kanal tvgaderummet, hvor vi har 4 gange ½ time om ugen. Midlerne hertil er slut sommeren 2011.

  I årene 2009-2010 humper vi os igennem fra mange forskellige hjørner og positioner, men alle ting foregår stadig, og vi er hver sommer 1-2 månder som frivillig gruppe på oprydningshold på Roskilde Festival. En video om arbejdet her TVG 2009, Til Inner Wheel, Hillerød Chr.IV. Videoen fortæller også om historien.

  Roskilde Fonden satte os senere på deres emneliste for støtte - vi har søgt for mange år siden uden held! - men vi kunne ikke fremvise en anden offentlighed end vores tvgaderummet, så støtten blev ikke til noget.

 4. Projekt "De 1013 tomter".
  I 2010 er christianitter bekymret for os, og har selv et gammelt projekt, som de to gange har forsøgt sat igang men uden held. Gaderummet tager ideen op, og det fører til følgende skitse, som senere i sin grundform er accepteret. Der ventes vist kun på at Kalle tager initiativ til første møde.

 5. Og et forsøg på lokalt niveau ”Forsamlingsrummet Bispebjerg 2011 - som endnu har potentialer. Løbesedlen sad endda i Brugsen i mere end en måned, udenfor opslagstavlen!

 6. http://gaderummet.dk/kpc
  Et udkast til et forskningsprojekt om det psykologiske/terapeutiske arbejde igennem tiderne, som mange gange er påbegyndt, i andre former, men aldrig kommet rigtigt igang. Linket indeholder kun strukturen for projektet og forskellige metodiske overvejelser, og der er nok en 10-20 analyser forude, før en enkelt startside kan dannes og give mening. Tavlerne er uforståelige udefra, men når jeg viser dem til de, jeg tidligere har tegnet tavler med, så er der en stor genkendelse.
  Projektet er taget op af undertegende, som et projekt der kan indgå som det ene ben i skabelsen af et nyt sted for Gaderummet og rådgivningen, og som noget jeg personligt gerne ville overleve med, gennem forskningsmidler!
  Det er endnu et skjult link - et link der ikke er sat i omløb, et link under oparbejdning med masser af stavefejl osv. -og grundet den endnu manglende startside, som er på vej.

 7. En kortfilm 2 min om hjemløse til en konkurrence på Roskilde Festival, er her
  An open door”. - og alle film Roskilde her. Det startede med en gæst, der skulle vises videre til, hvor de hjemløse bor på gaden, men han kom aldrig ud af lejligheden.
  Filmen blev nummer 2 - og har, enten paradoksalt nok eller naturligt nok, sin nærmest direkte pol i vinderen. En tidens tand i spejlet eller ?


  /Kalle
Untitled Document