Undskyld til dig der er chikaneret

 

Derfor gøres der undtagelse fra psykologisk tavshedspligt i et konkret tilfælde.

 

2008-04-07 Kalle Birck-Madsen. Til Velfærdsministeriet og Socialudvalget. Orientering vedr. ophævelse af professionsbestemt tavshedspligt i et konkret tilfælde

 

2008-04-07 Kalle Birck-Madsen. Ophævelse af tavshedspligt i et konkret tilfælde.

 

2008-04-07 Kalle Birck-Madsen. Til Jan Ole Jørgensen. Jeg gør undtagelse fra tavshedspligten for psykologer angående dig.

 

 

Gaderummet undskylder over for alle,

at man kan være blevet chikaneret og terroriseret,

bare fordi man i sin kontakt til os i Gaderummet,

har kunnet lokaliseres med navn, e-mail eller andet,

og dermed er blevet forulempet af uvedkommende person.

 

 

Det vides ikke, hvad der er blevet af Jan Ole Jørgensens henvendelser til såvel Socialborgmesteren, Socialudvalget i Københavns Kommune som til Velfærdsministerium. Jan Ole Jørgensen udtrykker selv, gennem sin skriftlige kontakt med Socialforvaltning og Ministerium, at hans formål med at få Gaderummet lukket er lykkes. Der er i hvert fald en del udtalelser, som Socialudvalget ikke vil dokumentere eller trække tilbage.

 

Men nu må vi se hvad der svares fra udvalget og ministeriet.

 

Det vides til gengæld, at Jan Ole Jørgensen fører sig frem som psykolog, journalist, rådgiver i Regnbuen, tidligere ansat eller bruger af Gaderummet og meget meget mere angående Gaderummet. Ingen af delene har med realiteterne at gøre.

Men at handle således mod andre, med påtaget og påtænkt misinformation som udgangspunkt, angriber menneskers åbne og spontane kontakt til verden, og lammer sociale spor og psyken i at udvikle sig. Der skabes et uvedkommende fremmedlegeme hos sociale andre, nærmest som en psykisk krænkelse, ingen kan viske ud eller tilbage, med mindre de ”tilfældigt” kommer til at snakke om det!

Og det er ikke altid det sker i disse hyperspacetider – for hvem organiserer oplysning og handlen mod en systematisk påtaget og påtænkt misinformation? Og hvem er ansvarlig for det? Og for at handle på det?

 

I sin uløsthed, bygges systematisk misinformation af sociale andre, splittelse og syndebuktankegang ind i den samfundsmæssige produktion. Der opbygges et parallelspor af proto-ideologiske tanke- og føleformer, der får eget liv i praksis om sagen, og vender liv mod hinanden.

Frem for ressourcer til den fælles samfundsmæssige produktion, tages der ressourcer til en praksis ”fra oven”, en ideologisk praksis, der splitter menneskene, ved at de med falske informationer manipuleres væk fra at erkende virkeligheden ud fra sig selv. Udgangen er en centersuveræn, en falsk autoritet der går med falske informationer, frem etableringen af plurale sammenhænge, der åbent udveksler informationer for fælles praksis. Og det er også selve formålet med den ideologiske praksis!

 

Vi vil meget gerne informeres om flere mystiske henvendelser, som man har været ude for, hvor nogen har præsenteret sig som havende et ærinde med Gaderummet. Det kan sendes på e-mail info@gaderummet.dk, eller Gaderummets telefon 3581 5555; eller til Velfærdsministeriet vfm@vfm.dk.

 

***

Ikke mange kender ikke en eller anden grad af mobning, chikane, udbredelse af løgne, dannelsen af intriger eller hetz mod anderledes tænkende, eller til direkte udstødning på grund af køn, race, seksuel, politisk eller religiøs overbevisning.

Det rammer enkeltpersoner, foreninger og institutioner, der er på deres område – og for det meste er forfølgelsen funderet i anonyme skrivelser eller udtalelser, hvilket gør det det svært at gøre noget mod det.

 

Men hvad kan gøres? Hvordan skal det forstås? Og hvordan skal det imødegås? Hvilket nyt skal bygges op?

 

Skriv om dine erfaringer info@gaderummet.dk eller www.tvgaderummet.info

 

Grunden til denne side, dette initiativ, ligger i have erfaret systematisk misinformation om historiske og faktuelle forhold angående Gaderummets praksis, historie, og forhistorie.

 

 

Kalle / Gaderummet

10.april 2008